Energiapolitika

Cégünk vezetésének legfőbb célja, hogy a víziközmű szolgáltatások terén felhasználóinak magas színvonalú szolgáltatást nyújtson, miközben szem előtt tartja a fenntartható fejlődés alapelveit.
A vezetőség célja, hogy hatékony energiairányítás által folyamatosan javítsa energiateljesítményét, beleértve az energiahatékonyságot, felhasználást és a fogyasztást, ezzel csökkentse az energiaköltségeit, pályázatokon megfeleljen, illetve közvetve csökkentse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, illetve más kapcsolódó környezeti hatásokat.

Ennek érdekében a vezetőség gondoskodik a víziközmű szolgáltatásokra kiterjedően a telephelyén az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és rendszeres, független tanúsító szervezet általi tanúsításáról.

Vezetőségünk gondoskodik az energia-előirányzatok és célok létrehozásáról, felülvizsgálatának kereteiről és elkötelezett az energia-előirányzatok és célok eléréséhez szükséges minden információ és erőforrás elérhetőségének biztosítására. Támogatjuk az energia hatékony termékek és szolgáltatások beszerzését, valamint az energiateljesítmény növelésének tervezését.

Alkalmazottainkat képezzük és elvárjuk, hogy minőségi munkavégzéssel, magas fokú odafigyeléssel, a túlzott, pazarló energiafelhasználás elkerülésével járuljanak hozzá a szervezeti szinten vagy személyesen kitűzött energia-megtakarítást, illetve az energiahatékonyság fejlesztését szolgáló célok teljesüléséhez.

Törekszünk arra, hogy minél energiahatékonyabb gépparkkal végezzük munkánkat, ezzel csökkentve tevékenységünk fajlagos energiafogyasztását.

Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy energiahatékonysági céljainkat figyelembe véve végezzék munkájukat és megbízásuktól függően, lehetőségeikhez mérten támogassák azokat.
Alapelvünk, hogy tevékenységeinket az energiafogyasztással és energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeknek megfelelően végezzük, melyről alvállalkozóinkat is tájékoztatjuk, és elvárjuk az ennek megfelelő munkavégzést.

Energiairányítási politikánkat szervezetünk minden szintjén oktatjuk. Törekszünk arra, hogy munkatársaink munkájának részévé váljon az energia-hatékony munkavégzés, a kezdeményezés az energiafogyasztás csökkentésére, az energiahatékonyság javítására, melyhez minden feltételt biztosítunk.

Társaságunk a fentiek teljesülése érdekében működteti és folyamatosan jobbítja az érvényben lévő ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszert.

A vezetőség elkötelezett a vonatkozó jogszabályi és más követelmények teljesítésére, annak való megfelelésre.

„Bükki forrásból”

Miskolc, 2018. május 22.

Majoros Róbert Bíró Vencel
általános igazgató ügyvezető