IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZ BEKÖTÉSI LEHETŐSÉG A TÖRTÉNELMI AVASON

2020-05-06 12:15

Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Felhasználóink!

Jelenleg a történelmi Avas csapadékvíz elvezetés kiépítése zajlik. A Csabai soron és Arnóti soron a MIVÍZ Kft. lehetőséget biztosít az érintett ingatlantulajdonosoknak, felhasználóknak a munkálatok során az ivóvíz- és szennyvíz bekötővezetékek kiépítésére.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletének 4. § értelmében:
„(1) Az ingatlanok ivóvízbekötése, meglévő. bekötés bővítése, csak közüzemi szennyvízcsatornára történő rákötéssel együtt végezhető, amennyiben az ingatlan környezetében közüzemi szennyvíz gerincvezeték üzemel. Ennek hiányában engedéllyel rendelkező közműpótló berendezés megléte szükséges.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiépítés költségei a megrendelőt terhelik!

Az ivóvíz bekötővezeték és szennyvíz bekötőcsatorna létesítéséhez tervet szükséges készíttetni, melyet a MIVÍZ Kft. jelen helyzetre való tekintettel soron kívül elkészít. A terv készítés ára: 1 db szakágat érintően (ivóvíz vagy szennyvíz): 40 000,- Ft+Áfa, 2 db szakágat érintően (ivóvíz és szennyvíz): 70 000,- Ft+Áfa.
A bekötés igényét minden esetben a MIVÍZ Kft.-nél szükséges kezdeményezni a: kozmu@miviz.hu e-mailcímen vagy telefonon: Somogyi Ágnes 30/685-4110.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, Felhasználóinkat, hogy az igényeket 2020. május 13-ig szíveskedjenek jelezni a fent megadottak szerint, hogy a MIVÍZ Kft. ütemezni tudja a munkákat.

Miskolc, 2020. május 6.

MIVÍZ Kft.