Szinva főforrás kizárásával kapcsolatos információk

2020-07-16 09:45

Mi okozza a Szinva Fő-forrás kizárást?

Miskolc város vízellátását 8 db karsztforrás biztosítja. A MIVIZ Kft. vízellátási területéhez tartozik Ómassa is, melynek vízellátását önálló vízbázisból biztosítjuk.

A Lillafüredi karsztforrások rendkívül sérülékenyek, amelyek vízutánpótlása karsztjárat rendszereken keresztül történik, melyekben a víz nagy sebességgel közlekedik.

Rendkívüli intenzitású csapadékok esetén a hirtelen megtelt karsztjáratokban mozgó víz a felszínről bemosódott szennyeződéseket magával ragadva a vízműtelepek nyersvizében időszakos vízminőség romlást eredményezhet.

Az elmúlt évek szélsőséges időjárása miatt, rövid idő alatt extrém intenzitású, nagy mennyiségű csapadékok voltak jellemzőek, melyeknek hatása a Szinva-Főforrás vízminőség romlásában esetenként már 2016-tól megmutatkozott és hirtelen bekövetkező vízminőség romlást eredményezett.

A MIVÍZ Kft. monitoring és vízminőség-vizsgáló rendszere a vízminőség változást folyamatosan figyeli és riasztást, illetve legrosszabb esetben kútkizárást eszközöl. Ilyen forráskizárási események akár évente több alkalommal történhetnek, függően a csapadék okozta időjárási viszonyoktól.

2018 évben 55 mm lehullott csapadék okozta a vízműforrások kizárását, 2019. júniusában 72 mm csapadék hullott le a forráscsoport vízgyűjtő területén 2-3 óra időtartam alatt, mely kb. 1,5 havi átlagos csapadék mennyiségnek felel meg.

2020 június 26-án 98 mm csapadék esett 5-6 óra alatt, ami majd 2 havi csapadékmennyiségnek felel meg. Az adatokból jól látható, hogy a normál mennyiségű csapadék esetén kiválóan funkcionáló karszt vízbázis ilyen mértékű és intenzitású terhelés esetén már nem képes a megfelelő ivóvízminőség folyamatos fenntartására.

Hogyan hárítjuk el a problémát?

A Lillafüredi Szinva forráscsoport biztosítja Lillafüred, Felső és Alsó-Hámoron kívül Miskolc nyugati részének vízellátását, valamint a Borsodvíz Zrt. felé átadva Bükkszentkereszt és Répáshuta ivóvizét.

A forráscsoporton belül a legjelentősebb forrás a Szinva-főforrás, ez a forrás gondoskodik közvetlenül Lillafüred, Alsó- és Felső-Hámor területének vízellátásáról, valamint ezen forrás kitermelt vizéből kerül átadásra ivóvíz a Borsodvíz Zrt. részére, amely társszolgáltató cég az átvett ivóvízből látja el Bükkszentkereszt, Répáshuta és Hollóstető településeket ivóvízzel.

A Szinva-főforrás kizárása esetén jelenleg az egyedüli megoldás a tengelyen történő ivóvízszállítás és medencetöltés a folyamatos, zavartalan szolgáltatás fenntartására. Jelen esetben is 7-9 darab lajtgépjármű biztosítja a medence folyamatos, 0 - 24 órában történő töltését, a mindenkori aktuális vízigények kiszolgálása érdekében.

A jelenlegi, 2020.07.11-én vízminőség romlási okból történt kizárást követően Társaságunk a saját ellátási területének zavartalan ivóvíz biztosítása érdekében a fenti kényszermegoldást alkalmazza a mindenkori aktuális vízigények kiszolgálása érdekében.

A MIVÍZ Kft. egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a Borsodvíz Zrt., valamint a Bükkszentkereszti Önkormányzat szintén tölthesse a tengelyen szállított ivóvízzel a kérdéses medencét. Utóbbi célja a Borsodvíz Zrt. hatékonyabb ivóvíz biztosítása Bükkszentkereszt, Répáshuta és Hollóstető települések tekintetében. Társaságunk a Borsodvíz Zrt., valamint Bükkszentkereszt Önkormányzata által a medencetöltéshez tengelyen beszállított ivóvíz mennyiségét mindenkor átadja a Borsodvíz Zrt. részére az érintett települések ivóvízellátásának biztosítása érdekében.

Társaságunk ellátási területén jelenleg is zavartalan, folyamatos az ivóvízellátás, a szolgáltatott ivóvíz fogyasztás előtt nem igényel semmilyen kezelést a lakosság részéről, annak minősége megfelelő és nyugodtan fogyasztható!

 

Nem egyedi esetről van szó, hanem régóta fennálló probléma

A problémás vízmű telepek közül a Szinva-Főforráshoz tartozik a legnagyobb vízellátási terület, ugyanis ez a forrás gondoskodik közvetlenül Lillafüred, Alsó- és Felső-Hámor területének vízellátásáról, mivel ezen területek hidraulikai viszonyai miatt nem megoldható pusztán vízkormányzással a kieső vízellátó zónák ivóvízzel való ellátása.

Az elmúlt 3 évben az esetenként lehullott csapadék mennyiség jelentős emelkedésének köszönhetően a lillafüredi területen elhelyezkedő forráscsoportból az egyes források összességében az alábbi időtartamokra kerültek időszakosan kizárásra:

  • Anna-forrás 81 napra,
  • Felső-forrás 236 napra,
  • Szinva-főforrás 146 napra volt kizárva.

 

Meddig tarthat a forrás kizárás?

Az ivóvíz szolgáltatás eredeti állapotának visszaállítására vonatkozóan nem tudunk pontos információval szolgálni, mivel az a víz minőségének változásától függ, melyet Társaságunk folyamatosan nyomon követ és a szükséges intézkedéseket megteszi. A Borsodvíz Zrt. illetékes vezetőivel folyamatos a kommunikáció.

Mi a megoldás?

A forráscsoport vízminőségi változásának kezelésére végleges megoldást jelenthet egy ultraszűrő technológián alapuló, 600 m3/h maximális üzemeltetési kapacitással rendelkező víztisztítási technológia kiépítése, amely szavatolná a mindenkori hálózati ivóvízellátás biztosítását az érintett ellátási területek számára. Ennek megvalósítása rendkívül időigényes feladat, a kivitelezés költségei milliárdos nagyságrendűek.

Rövidtávú megoldás lehet egy kisebb kapacitású, 50 m3/h-s mobilizálható, vagy konténerbe szerelve a vízmű telephelyre telepíthető víztisztító berendezés telepítése, amelybe ugyanazon ultraszűrő technológia kerülne, mint amilyen technológiával a végleges megoldást jelentő, nagyobb kapacitású telep is rendelkezne, így biztosítva annak a jövőbeni beruházásba történő integrálhatóságát. Ezen megoldás százmilliós nagyságrendű költséget jelent. Jelenleg a rövidtávú megoldás részleteinek kidolgozása zajlik, különös tekintettel a Szinva-főforrás elhelyezkedésére, megközelíthetőségére, a kisebb kapacitású berendezés helyszínre telepíthetőségének függvényében.