Tisztelt Felhasználóink!

2017-07-07 08:45

A bekötések létesítésével kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 2017.07.01-én életbe lépett módosításáról Társaságunk az alábbi tájékoztatást adja:
 
55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról tartalmazza a helyi sajátosságokat.
<--break-> 

A törvény módosítása az alábbiak szerint érinti a tisztelt felhasználókat:
 
1.      Víziközmű Fejlesztési Hozzájárulás (VFH) mentesség: 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezetéknél nagyobb átmérőjű bekötés esetén szükséges csak megfizetni. Mivel a törvényi változás csak a 2017.07.01-ei dátumot követő új bekötésekre vonatkozik (ott, ahol eddig még nem volt bekötés), az ezt megelőző időszakban megvalósult bekötéseknél a fizetendő VFH alapja továbbra is a szolgáltatási szerződésben meghatározott kontingens, ill. a megvalósult fogyasztás. Ez azt jelenti, hogy a korábban megvalósult bekötések esetében a kontingens túllépéseknél továbbra is fennáll a fizetési kötelezettség, úgymint a kontingensen felüli többletigényeknél.
A mellékmérők felszerelése nem számít új bekötésnek, így ezek után továbbra is fizetendő a VFH.
 
2.      legfeljebb 32 mm átmérőjű vízbekötés (azaz D 25 és D 32 vízbekötések) és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötésének folyamatában kizárólag az alábbiak díjmentesek:
 
A térítésmentes szolgáltatások közé csak a törvényben tételesen felsorolt szolgáltatások tartoznak mind ivóvíz bekötővezetés, mind pedig szennyvíz bekötés estén, melyek
•         az igénybejelentés elbírálásának díja
•         a tervegyeztetés,
•         adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja,
•         a bekötési vízmérőóra költsége,
•         a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja
•         nyomáspróba díja
 
Fentiekből következik, hogy nem tartoznak a térítésmentesen végzendő munkák közé bekötéseknél az alábbiak
 
Az ivóvíz bekötéseknél:
 
•         társaságunknál kezdeményezett tervkészítés,
•         létesítéssel összefüggő földmunka, illetve ennek helyreállítása
•         a gerincvezetékre történő rákötéshez szükséges szerelvények bekerülési költségei és munkadíja,
•         csövek anyagdíjai,
•         szerelvények költségei és ezek felszerelése (pl.közterületi elzáró, vízmérőhelyen a gömbcsapok,visszacsapó, vízleeresztő)
•         geodéziai felmérés
•         vízmintavétel, laborvizsgálat
 
A szennyvíz bekötéseknél:
 
•         társaságunknál kezdeményezett tervkészítés,
•         létesítéssel összefüggő földmunka, illetve ennek helyreállítása
•         a gerinccsatornára történő rákötéshez szükséges szerelvények bekerülési költségei és munkadíja,
•         csövek anyagdíjai,
•         geodéziai felmérés
 
A félreértések elkerülése érdekében kérjük tisztelt felhasználóinkat, hogy alaposan tekintsék át a változásokat, és azok alapján mérlegeljék a saját lakossági víziközmű fejlesztési terveiket.
Kérdés esetén kollégáink állnak az érdeklődök rendelkezésére.