2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról - 48. § (1) A víziközmű-szolgáltató honlapot működtet, és azon közzéteszi:

adat megnevezése adat
1. | a) az ellátásért felelőssel kötött megállapodásait,

Miskolc város közszolgáltatási szerződés TFH
Miskolc város közszolgáltatási szerződés TFH-2. sz. módosítás
Miskolc város közszolgáltatási szerződés
Felsőzsolca koncessziós szerződés (Archiválva 2016. I. negyedév)
Felsőzsolca szennyvíz szerződés

2. | b) az üzletszabályzatát, Üzletszabályzat
3. | c) a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat, Felhasználói panaszok intézése
4. | d) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségét, Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége
5. | e) az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolóját,

2018. évi mérleg és eredménykimutatás (Közzétéve: 2020.03.05.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2020.03.05.)

Könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2020.03.05.)

Kiegészítő melléklet (Közzétéve: 2020.03.05.)

 

2017. évi mérleg és eredménykimutatás (Közzétéve: 2020.03.05.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2020.03.05.)

Könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2020.03.05.)

Kiegészítő melléklet (Közzétéve: 2020.03.05.)

2016. évi mérleg és eredménykimutatás (Közzétéve: 2017.05.29.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2017.05.29.)

Könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2017.05.29.)

Kiegészítő melléklet (Közzétéve: 2017.05.29.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2016.07.15.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2016.07.15.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2016.07.15.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2016.07.15.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2016.07.15.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2015.06.15.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2015.06.15.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2015.06.15.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2015.06.15.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2015.04.15.)

 

Eredmény kimutatás (Közzétéve: 2014.06.04)

Mérleg kimutatás (Közzétéve: 2014.06.04)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2014.06.04)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2014.06.04)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2014.04.28)


Eredmény kimutatás (Archív - Közzétéve: 2013.05.10)

Mérleg kimutatás (Archív - Közzétéve: 2013.05.10)

Független könyvvizsgálói jelentés (Archív - Közzétéve: 2013.05.10)

Kiegészítő melléklet 1 (Archív - Közzétéve: 2013.05.10)

Kiegészítő melléklet 2 (Archív - Közzétéve: 2013.05.10)

6. | f) a jóváhagyott beszerzési szabályzatát, és

Beszerzési - Közbeszerzési Szabályzat (Közzétéve: 2016.09.12.)

Közbeszerzési szabályzat (Archív)

Beszerzési szabályzat (Archív - Közzétéve: 2014.07.07)

Beszerzési szabályzat (Archív - Közzétéve: 2013.10.03)

7. | g) az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat. MÉG NEM KERÜLT KIADÁSRA A MINISZTERI RENDELET
2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
adat megnevezése adat
1. | 2. § (1)4 A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók  
2. | a) nevét,

Vezető tisztségviselők neve 2020.03.05

Vezető tisztségviselők neve 2018.04.01

Vezető tisztségviselők neve 2017.08.01

Vezető tisztségviselők neve 2017.06.01

Vezető tisztségviselők neve 2017.01.02

Vezető tisztségviselők neve 2016.08.10

Vezető tisztségviselők neve 2016.03.16

Vezető tisztségviselők neve 2015.10.15

Vezető tisztségviselők neve 2014.07.04

Vezető tisztségviselők neve 2013.06.26

3. | b) tisztségét vagy munkakörét,

Tisztségek 2020.03.05

Tisztségek 2018.04.01

Tisztségek 2017.08.01

Tisztségek 2017.06.01

Tisztségek 2017.01.02

Tisztségek 2016.08.10

Tisztségek 2016.03.16

Tisztségek 2015.10.15

Tisztségek 2014.07.04

Tisztségek 2013.06.26

4. | c) munkaviszonyban álló személy esetében

Nevek, munkakörök 2020.03.05

Nevek, munkakörök 2018.04. 01

Nevek, munkakörök 2017.08. 01

Nevek, munkakörök 2017.06. 01

Nevek, munkakörök 2017.01.02

Nevek, munkakörök 2016.08.10

Nevek, munkakörök 2016.03.16

Nevek, munkakörök 2015.10.15

Nevek, munkakörök 2014.07.04

Nevek, munkakörök 2013.06.26

5. | ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

Pénzbeli juttatások 2019 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2019 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2019 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2019 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2018 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2018 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2018 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2018 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2017 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2017 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2017 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2017 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2016 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2016 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2016 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2016 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2016 január-február

Pénzbeli juttatások 2015 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2015 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2015 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2015 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2014 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2014 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2014 II. negyedév

Pénzbeli juttatások 2014 I. negyedév

Pénzbeli juttatások 2013 IV. negyedév

Pénzbeli juttatások 2013 III. negyedév

Pénzbeli juttatások 2013 II. negyedév

6. | cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

Felmondási idő és végkielégítés 2019 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2019 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2019 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2019 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2018 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2018 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2018 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2018 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2017 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2017 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2017 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2017 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2016 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2016 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2016 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2016 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2016 január-február

Felmondási idő és végkielégítés 2015 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2015 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2015 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2015 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2014. IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2014 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2014 II. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2014 I. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2013 IV. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2013 III. negyedév

Felmondási idő és végkielégítés 2013 II. negyedév

7. | cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

Időtartam és kötelezettség vállalás 2019 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2019 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2019 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2019 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2018 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2018 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2018 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2018 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2017 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2017 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2017 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2017 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2016 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2016 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2016 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2016 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2016 január-február

Időtartam és kötelezettség vállalás 2015 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2015 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2015 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2015 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2014 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2014 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2014 II. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2014 I. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2013 IV. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2013 III. negyedév

Időtartam és kötelezettség vállalás 2013 II. negyedév

8. | d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

Felügyelő bizottsági tagok 2019 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2019 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2019 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2019 I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2018 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2018 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2018 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2018 I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2017 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2017 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2017 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2017 I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2016 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2016 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2016 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2016 I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2016 január-február

Felügyelő bizottsági tagok 2015. IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2015 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2015 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2015. I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2014 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2014 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2014 II. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2014 I. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2013 IV. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2013 III. negyedév

Felügyelő bizottsági tagok 2013 II. negyedév

9. | da) a megbízási díjat,

Megbízási díjak 2019 IV. negyedév

Megbízási díjak 2019 III. negyedév

Megbízási díjak 2019 II. negyedév

Megbízási díjak 2019 I. negyedév

Megbízási díjak 2018 IV. negyedév

Megbízási díjak 2018 III. negyedév

Megbízási díjak 2018 II. negyedév

Megbízási díjak 2018 I. negyedév

Megbízási díjak 2017 IV. negyedév

Megbízási díjak 2017 III. negyedév

Megbízási díjak 2017 II. negyedév

Megbízási díjak 2017 I. negyedév

Megbízási díjak 2016 IV. negyedév

Megbízási díjak 2016 III. negyedév

Megbízási díjak 2016 II. negyedév

Megbízási díjak 2016 I. negyedév

Megbízási díjak 2016 január-február

Megbízási díjak 2015 IV. negyedév

Megbízási díjak 2015 III. negyedév

Megbízási díjak 2015 II. negyedév

Megbízási díjak 2015 I. negyedév

Megbízási díjak 2014 IV. negyedév

Megbízási díjak 2014 III. negyedév

Megbízási díjak 2014 II. negyedév

Megbízási díjak 2014 I. negyedév

Megbízási díjak 2013 IV. negyedév

Megbízási díjak 2013 III. negyedév

Megbízási díjak 2013 II. negyedév

10. | db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

Egyéb járandóságok 2019 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2019 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2019 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2019 I. negyedév

Egyéb járandóságok 2018 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2018 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2018 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2018 I. negyedév

Egyéb járandóságok 2017 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2017 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2017 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2017 I. negyedév

Egyéb járandóságok 2016 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2016 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2016 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2016 I. negyedév

Egyéb járandóságok 2016 január-február

Egyéb járandóságok 2015. IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2015 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2015 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2015. I. negyedév

Egyéb járandóságok 2014 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2014 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2014 II. negyedév

Egyéb járandóságok 2014 I. negyedév

Egyéb járandóságok 2013 IV. negyedév

Egyéb járandóságok 2013 III. negyedév

Egyéb járandóságok 2013 II. negyedév

11. | dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2019 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2019 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2019 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2019 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2018 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2018 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2018 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2018 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2017 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2017 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2017 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2017 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2016 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2016 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2016 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2016 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2016 január-február

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2015 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2015 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2015 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2015 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2014 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2014 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2014 II. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2014 I. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2013 IV. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2013 III. negyedév

Jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatások 2013 II. negyedév

12. | (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

Cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók | 2017.08.01

Cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók | 2016.02.04

Cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók | 2014.04.30

Cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók | 2013.05.01

13. | (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Szerződések 2017 (Közzétéve: 2017. 08. 16.)

Szerződések 2016 (Közzétéve: 2016. 08. 22.)

Szerződések 2015 (Archív - Közzétéve: 2015. 10. 08.)

Szeződések 2014 (Archív - Közzétéve: 2015. 10. 08.)

Szerződések 2013 (Archív - Közzétéve: 2013. 07. 03.)

Szerződések 2012 (Archív - Közzétéve: 2013. 07. 03.)
 

201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
adat megnevezése adat
1. | 9. § (1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az illetékes népegészségügyi szerv ad felvilágosítást.

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2018. december

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. január

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. február

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. március

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. április

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. május

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. június

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. július

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. augusztus

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. szeptember

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. október

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. november

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2019. december

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2020. január

A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői - 2020. február

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól
adat megnevezése adat
1. | 34. § (1) A szolgáltató legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevőjével:  
2. | a) a szolgáltató nevét, jogi formáját, MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
3. | b) székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, ennek hiányában lakcímét, valamint azt, az igénybe vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetőségét (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon- vagy telefaxszám), amelyen keresztül vele gyors, közvetlen és tényleges kapcsolat létesíthető, és amelyen keresztül a szolgáltatás igénybe vevője - a szolgáltató letelepedési helye szerinti EGT-államtól eltérő EGT-államban lakó vagy letelepedett igénybe vevőket is ideértve - a szolgáltató szolgáltatási tevékenységével összefüggő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát vagy egyéb tájékoztatási igényét közölheti, Székhely, elérhetőség
4. | c) ha a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb nyilvántartásbeli azonosítóját, Miskolci Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégnyilvántartás; Cégjegyzékszám: 05-09-0123433
5. | d) ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a letelepedésének helyén engedélyezéshez vagy hatósági nyilvántartásba vételhez kötött, az engedélyező vagy nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetőségét, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
6. | e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 214. cikke szerinti hozzáadottértékadó-azonosítószámát, Közösségi adószám: HU13546904
7. | f) szabályozott szakma esetén annak a szakmai szervezetnek vagy testületnek a megnevezését, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette, valamint a szolgáltató szakmai címét, annak az államnak a megnevezésével, amelyben azt megszerezte, Szakmai szervezet megnevezése
8. | g) ha a szolgáltató rendelkezik szakmai biztosítékkal, ennek lényeges adatait, ideértve a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevét és elérhetőségét, a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokat, a szakmai biztosíték által fedezett kockázatokat és szakmai biztosíték területi hatályát, Általános felhasználói tájékoztató
9. | h) a szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltételeket, külön kiemelve a szerződésre alkalmazandó jogra és a jogvita esetén a joghatóságra vagy az illetékes bíróságra vonatkozó szerződési kikötéseket, Általános felhasználói tájékoztató
Általános szerződési feltételek
10. | i) azt, hogy a szolgáltató milyen - nem jogszabályban előírt - jótállást vállal, KIZÁRÓLAG JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT JÓTÁLLÁST VÁLLAL A MIVÍZ KFT.
11. | j) a szolgáltatás díját, ha a szolgáltató azt adott szolgáltatástípusra előre meghatározza,

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke (Közzétéve: 2014.06.10)

Vízértékesítés szolgáltatási díjak (Közzétéve: 2013.02.01)

12. | k) a szolgáltatás egyéb lényeges jellemzőit, ha azok a körülményekből egyébként nem következnek. Nincs ilyen, mert egyértelműen meghatározásra került.
13. | (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a szolgáltató legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése előtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben, világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő erre irányuló külön kérése esetén közli a szolgáltatást igénybe vevővel:  
14. | a) ha a szolgáltató olyan szolgáltatást nyújt, amelynek díját előre nem határozta meg, A 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeiről.
15. | aa) a szolgáltatásért ténylegesen fizetendő díjat, vagy A 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeiről.
16. | ab) ha a szolgáltatás tényleges díja a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt objektív okokból nem határozható meg, a szolgáltatás díja kiszámításának módját oly módon, hogy a ténylegesen fizetendő díj összege ez alapján ellenőrizhető legyen, vagy a ténylegesen fizetendő díj összegére vonatkozó, kellően részletes és megalapozott feltevéseken alapuló előzetes becslést az alapjául szolgáló feltételezésekkel együtt; A 2009. évi LXXVI törvény 34.§ (2) értelmében, azon szolgáltatások melyeknek a díja előre nem meghatározott vagy az érvényes árszabályzat azt nem tartalmazza, a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Megrendelő külön kérésére egyedi tájékoztatást adunk a szolgáltatás részletes várható költségeiről.
17. | b) szabályozott szakma esetén azt az elérhetőséget, ahol a szolgáltatóra a letelepedésének helyén alkalmazandó szakmai szabályok bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhetőek; TÁRSASÁGUNKRA JELENLEG NEM VONATKOZIK.
18. | c) a szolgáltató által vagy más szolgáltatókkal közösen vagy azokkal kötött partnerségi megállapodás keretében folytatott, az adott szolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, annak ellátását adott esetben befolyásoló egyéb szolgáltatási tevékenységeket, valamint azokat az összeférhetetlenségi szabályokat és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy ezen egyéb szolgáltatási tevékenységek vagy partnerségi viszonyok az igénybe vevőnek nyújtandó szolgáltatás teljesítését hátrányosan ne befolyásolhassák; TÁRSASÁGUNKRA JELENLEG NEM VONATKOZIK.
19. | d) ha a szolgáltató az adott szolgáltatási tevékenységet szabályozó valamely magatartási kódex hatálya alatt áll, a vonatkozó magatartási kódex elektronikus formában ingyenesen, bárki számára korlátozásmentesen való elérhetőségét, a rendelkezésre álló nyelvi változatok megjelölésével együtt; TÁRSASÁGUNKRA JELENLEG NEM VONATKOZIK.
20. | e) ha a szolgáltató olyan magatartási kódex hatálya alatt áll, vagy olyan szervezet tagja, amely a szolgáltatók és az igénybe vevők közötti jogviták nem bírósági úton való rendezésére szolgáló vitarendezési eljárást biztosít, ennek tényét, valamint az érintett vitarendezési eljárás jellemzőire és igénybevételének feltételeire vonatkozó további részletes tájékoztatás elérhetőségét. TÁRSASÁGUNKRA JELENLEG NEM VONATKOZIK.
21. | (3) Az (1) bekezdésben meghatározott információkat - a szolgáltató választása szerint -  
22. | a) külön kérés nélkül az igénybe vevőnek nyújtott egyedi tájékoztatás, Általános felhasználói tájékoztató
23. | b) a szerződéskötés vagy a szolgáltatásnyújtás helyén az igénybe vevők számára korlátozás nélkül, könnyen hozzáférhető általános tájékoztató dokumentum, Általános felhasználói tájékoztató
24. | c) a szolgáltató által megadott elérhetőségen (honlapon) folyamatosan és könnyen hozzáférhető elektronikus tájékoztató, vagy Elérhetőség az interneten
25. | d) az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertető tájékoztató dokumentumok vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció formájában kell az igénybe vevők rendelkezésére bocsátani. Általános felhasználói tájékoztató
26. | (4) A (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti tájékoztatást a szolgáltató által az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertető tájékoztató dokumentumban vagy egyéb kereskedelmi kommunikációban minden esetben szerepeltetni kell. TÁRSASÁGUNKRA JELENLEG NEM VONATKOZIK.
2011. évi CVIII. törvény - a közbeszerzésekről
adat megnevezése adat
1. | 31. § (1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:  
2. | a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);

Közbeszerzési terv 2017 (Közzétéve: 2017.03.27)

Közbeszerzési terv 2016 (Közzétéve: 2016.04.05)

Közbeszerzési terv 2015 (Közzétéve: 2016.04.28)

Közbeszerzési terv 2014 (Közzétéve: 2014.06.11)

Közbeszerzési terv 2013 (Archív - Közzétéve: 2013.04.01)

3. | b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; (in-house) ILYEN KÖZÉRDEKŰ ADATTAL A MIVÍZ KFT. NEM RENDELKEZIK.
4. | c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; ILYEN KÖZÉRDEKŰ ADATTAL A MIVÍZ KFT. NEM RENDELKEZIK.
5. | d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés]; ILYEN KÖZÉRDEKŰ ADATTAL A MIVÍZ KFT. NEM RENDELKEZIK.
6. | e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; ILYEN KÖZÉRDEKŰ ADATTAL A MIVÍZ KFT. NEM RENDELKEZIK.
7. | f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; ILYEN KÖZÉRDEKŰ ADATTAL A MIVÍZ KFT. NEM RENDELKEZIK.
8. | g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

Statisztikai összegzés (Közzétéve: 2020.03.06)

Statisztikai összegzés (Közzétéve: 2020.03.06)

Statisztikai összegzés (Közzétéve: 2020.03.06)

Statisztikai összegzés (Közzétéve: 2015.05.21)

Statisztikai összegzés (Közzétéve: 2014.05.30)

Statisztikai összegzés (Archív - Közzétéve: 2013.05.31)

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
adat megnevezése adat
1. | A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét Fogyasztóvédelmi szervek elérhetősége
2. | A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája Települések listája
3. | A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai Miskolc város közszolgáltatási szerződés TFH
Miskolc város közszolgáltatási szerződés TFH-2. sz. módosítás
Miskolc város közszolgáltatási szerződés
Felsőzsolca koncessziós szerződés (Archiválva 2016. I. negyedév)
Felsőzsolca szennyvíz szerződés
4. | A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata Üzletszabályzat
5. | A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről.
6. | Műszaki adatok, így különösen: a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), c) átvett víz mennyisége (m3/év), d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), e) hálózati vízveszteség (m3/év), f) szennyvíztisztító telepek száma (db), g) átemelők száma (db), h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d), i) víziközmű-hálózat hossza (km), j) meghibásodások száma (db/év). Műszaki adatok
7. | Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend Elintézhető ügyek fajtái, elérhetőségek
8. | A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla Díjkalkulátor – számolási tábla
9. | A jóváhagyott beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat