Minőség- és környezetpolitika

Cégünk vezetésének legfőbb célja, hogy a víziközmű szolgáltatások terén felhasználóinak magas színvonalú szolgáltatást nyújtson a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és takarékos felhasználásával.
Társaságunk céljaink elérése érdekében elköteleztük magunkat az Integrált Irányítási Rendszerünk (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015) folyamatos fenntartása és fejlesztése mellett.

Tevékenységünk középpontjában a Felhasználók, valamint az Ingatlantulajdonosok állnak, valamint mindazon érdekelt felek, akikkel céljaink elérése érdekében együttműködünk. A Felhasználók, Ingatlantulajdonosok ismert és látens igényeinek folyamatos megismerésére és magas színvonalú kiszolgálására törekszünk annak érdekében, hogy elnyerjük megelégedettségüket.

Partnereinkkel kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítását kívánjuk elérni.

Meghatározzuk folyamatainkat, melyeken belül kiemelten kezeljük a stratégiai célkitűzéseink teljesülését közvetlenül befolyásoló értékteremtő folyamatokat. Gondoskodunk a folyamatok szabályozásáról, ellenőrzéséről, értékeléséről és folyamatos fejlesztéséről.

Munkatársaink szakmai képzettségét és minőségkultúra iránti elkötelezettségét folyamatosan fejlesztjük oktatásuk és bevonásuk által. Kiemelten kezeljük a munkavállalók munka- és egészségvédelmét.
Gazdasági, ökológiai, társadalmi téren egyaránt fenntartható fejlődésre törekszünk, amely biztosítani tudja jelen igényeink kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére.

Környezetvédelmi tevékenységünk a fejlődési folyamat szerves részét alkotja. Törekszünk a legmodernebb és legmegfelelőbb, az innováció által állandóan korszerűsödő technikai eszközök, környezetbarát technológiák alkalmazására. Tevékenységünk működésével kapcsolatosan a környezeti hatásokat és teljesítményünket rendszeresen értékeljük és az azokat befolyásoló negatív tényezőket igyekszünk a legalacsonyabb mértéken tartani. Társaságunk a környezettudatos gondolkodást fejleszti, tevékenységének részeként kezeli.

A szolgáltatott ivóvíz, valamint a csatornába és befogadóba bocsátott szennyvíz minőségét komplex módon rendszeresen ellenőrizzük, laboratóriumaink akkreditált státuszát (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005) fenntartjuk, ezzel garantálva méréseink magas szakmai színvonalát és megbízhatóságát.

Társaságunk a jogszabályi előírásokat, azok változásait nyomon követi, és elkötelezett a vonatkozó jogszabályi és más követelmények teljesítésére, annak való megfelelésre.

A Miskolc Holding Zrt. tagvállalataként tevékenységünket az innovatív, versenyképes, biztonságos, a környezetvédelmi és a felhasználói érdekeket, valamint partnereink elvárásait messzemenően kielégítő, folyamatosan fejlődő szolgáltatásnyújtás iránti felelősség hatja át.

„Bükki forrásból”

Miskolc, 2017. május 22.

Majoros Róbert Bíró Vencel
általános igazgató ügyvezető