Tájékoztató a társasházak részére mellékvízmérő-cserével kapcsolatban

Egy társasházban legtöbbször két vízóra van: az egyik a bekötési vízmérő, a másik pedig a lakásban található mellékvízmérő. A „vízóra” fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény úgy határozza meg, hogy különbséget tesz bekötési és mellékvízmérő között. A bekötési vízmérő a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgál, helye az ivóvíz-bekötővezeték végpontja, vagyis ez ott van felszerelve, oda telepített mérő. Ezt a fogyasztó, a ház lakója nem is igen látja. A törvény meghatározza a mellékvízmérőt is, amely a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő, vagyis ez szolgál a társasházban lévő lakások, helységek fogyasztásának mérésére, s így „helyileg” is a lakásban található.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni. Itt is meg kell különböztetni tehát a bekötési és mellékvízmérőt.

A (2) bekezdés szerint a bekötési vízmérő tulajdonjoga ugyanis a víziközmű-szolgáltatóé vagy azé, aki az ellátásért felelős. A rendelkezés értelmében a mellékvízmérő tulajdonjoga viszont a felhasználóé vagy az elkülönített vízhasználóé, azaz a lakóé. Ez azt is jelenti, hogy a bekötési vízmérő az ellátásért felelős vízi-közmű szolgáltató, Miskolcon a MIVÍZ Kft. tulajdonában van, így az ezzel felmerülő költségek is a céget terhelik, s nem a lakókat vagy a társasházat. Ezeknek a mérőknek a cseréje és plombálása tehát a lakóknak ingyenes – ahogy ez eddig is ingyenes volt.

Mellékvízmérők esetében jellemzően a mérő tulajdonosa a felhasználó, ezekben az esetekben kell fizetni a plombálásért és/vagy cseréért. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén korábban sem volt ingyenes a mellékvízmérők plombálása, cseréje. Változás annyi ebben az esetben, hogy a vízmérők hatósági zárral történő ellátását – ez a plombálás – csak a vízi-közmű szolgáltató végezheti, ami Miskolcon a MIVÍZ Kft.

A MIVÍZ Kft. alkalmazott árait a 2013 óta érvényben lévő Üzletszabályzat tartalmazza, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzött és jóváhagyott.

E szerint a plombálási tevékenység bruttó 4.955.-Ft összegbe kerül, a mellékvízmérők cseréje pedig bruttó 7.875.-Ft összegbe kerül. A helyszíni eljárás során megtörténik a műszaki átvétel, a felhasználási hely ellenőrzése és az üzembe helyezés is, az árak ezeket a szolgáltatásokat is tartalmazzák.


Átmenetileg a meleg vízmérők cseréje szünetel, kérjük a cserére vonatkozó igényüket továbbra is jelezzék felénk a 46/519-321-es telefonszámon vagy a merocsere@miviz.hu email címen.

A lejárt hitelesítésű vagy meghibásodott mérőkre a bejelentés időpontjától a mérőcsere napjáig az előző éves fogyasztás alapján átlagmennyiség kerül kiszámlázásra.

Türelmüket és megértésüket kérjük!