1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A cég (Mivíz Kft.) elérhetőségi adatai A MIVÍZ Kft. elérhetőségei
Ügyfélszolgálati kapcsolatok A MIVÍZ Kft. Ügyfélszolgálati vezetőjének neve, elérhetősége, és az ügyfélfogadási rend
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A MIVÍZ Kft. szervezeti egységek vezetői

A MIVIZ Kft. szervezeti ábrája

III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A MIVÍZ Kft. vezetőinek elérhetősége
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég (MIVÍZ Kft.) tagvállalatai NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A MIVÍZ Kft. felügyeleti szervei

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A MIVÍZ Kft. felügyeleti szervei

 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Víziközmű ágazati alapvető jogszabályok jegyzéke

Alapító okirat

A MIVÍZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2020

A MIVÍZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2019

AMIVÍZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017

A MIVÍZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014

A MIVÍZ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 2018

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 2015

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 2014

A MIVÍZ Kft. -re vonatkozó alapvető jogszabályok

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások
adat megnevezése adat
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Üzletszabályzat

Árszabályzat árjegyzék 2020. (2020. 02. 04.)

Árszabályzat árjegyzék 2018. (2018.12.11.)

Árszabályzat árjegyzék 2018. (2018.01.01.)

Árszabályzat árjegyzék 6. módosítás (2016. 10. 15.)

Árszabályzat árjegyzék 5. módosítás (2014. 07. 16.)

Árszabályzat árjegyzék 4. módosítás (2014. 04. 01.)

Árszabályzat árjegyzék 3. módosítás (2014. 03. 01.)

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A közszolgáltatások igénybevételének rendje

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke (Közzétéve: 2014. 06. 10.)

Árszabályzat árjegyzék 2. módosítás (2013. 05. 31.)

Árszabályzat árjegyzék (2013. 01. 01.)

Árszabályzat árjegyzék 1. módosítás (2013. 01. 01.)

 
IV. A szerv nyilvántartásai A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
V. Nyilvános kiadványok NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jog
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3527. Miskolc, József Attila út 78.

Telefon: 519-300; e-mail: titkarsag@miviz.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő:L Tender-Consulting Kft.

(adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@ltender.hu, Tel: +36 70/7735903

Közérdekű adatokkal foglalkozó személy: Dr. Hrabár Andrea

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS NINCS ELŐÍRVA A MIVÍZ Kft. -NEK.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Különös Közzétételi Lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Állami számvevőszék jelentés 2016
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2020

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2019

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2015

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2014

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2013

Statisztikai adatgyűjtés eredményei 2012

 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2021 üzleti terv

2020 üzleti terv

2019 üzleti terv

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2020.06.08.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2020.06.08.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2020.06.08.)

 

Eredménykimutatás és Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2020.06.08.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2020.06.08.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2017.05.30.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2017.05.30.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2017.05.30.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2017.05.30.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2017.05.30.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2016.07.15.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2016.07.15.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2016.07.15.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2016.07.15.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2016.07.15.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2015.06.15.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2015.06.15.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2015.06.15.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2015.06.15.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2015.04.15.)

 

Eredménykimutatás (Közzétéve: 2014.06.04.)

Mérlegkimutatás (Közzétéve: 2014.06.04.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Közzétéve: 2014.06.04.)

Kiegészítő melléklet 1 (Közzétéve: 2014.06.04.)

Tulajdonosi határozat (Közzétéve: 2014.04.28.)

 

Eredménykimutatás (Archív - Közzétéve: 2013.05.10.)

Mérlegkimutatás (Archív - Közzétéve: 2013.05.10.)

Független könyvvizsgálói jelentés (Archív - Közzétéve: 2013.05.10.)

Kiegészítő melléklet 1 (Archív - Közzétéve: 2013.05.10.)

Kiegészítő melléklet 2 (Archív - Közzétéve: 2013.05.10.)

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2021.I negyedév

Létszám bértömeg 2021.I.negyedév

Létszám bértömeg 2020.IV.negyedév

Létszám bértömeg 2020.III.negyedév

Létszám bértömeg 2020.I.negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.IV negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.III negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.I negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.II negyedév

Létszám bértömeg 2019.IV.negyedév

Létszám bértömeg 2019.III.negyedév

Létszám bértömeg 2019.II.negyedév

Létszám bértömeg 2019.I.negyedév

Létszám bértömeg 2018.IV.negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2018.III.negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2017.IV.negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2017.III.negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2017.II.negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2016 IV. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2016 III. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2016 II. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2016 I. negyedév

Létszám, bértömeg 2015 IV. negyedév

Rendszeres juttatások összesített adatok 2015 IV. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2015 III. negyedév

Létszám, bértömeg 2015 II. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2015 II. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2015 I. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2014 IV. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2014 III. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2014 I. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2013 IV. negyedév

Létszám, bértömeg, rendszeres juttatások összesített adatok 2012-2013 III. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2021 I. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2020.IV.negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2020 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2020 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2020 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2020 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2019 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2019 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2019 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2019 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2018 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2018 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2018 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2017 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2017 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2017 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2016 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2016 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2016 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2016 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2016 január - február

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2015 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2015 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2015 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2015 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2014 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2014 II. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2014 I. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2013 IV. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2013 III. negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai 2013 II. negyedév

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
II. Támogatások NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Szerződések 5m feletti 2020.09.16-2021.04.30

Szerződések 5m feletti 2020.09.16- 2021.03.30

Szerződések 5m feletti  2019.09.15-2020.09.15

Szerződések 5mFt feletti 2016-2019

IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) NINCS A MIVÍZ Kft.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei 5 millió Ft-ot meghaladó támogatások
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program bevezetése a MIVÍZ Kft.-nél.

Kapcsolódó szerződések

VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2021 (Közzétéve: 2021.04.01.)

2020 összegzés AjánlatIszapszállítás (Közzétéve: 2021.04.06.)

Közbeszerzési terv 2020 (Közzétéve: 2021.04.06.)

2019 összegzés Ajánlat Vegyszerek beszerzése (Közzétéve: 2021.04.06.)

Közbeszerzési terv 2019 (Közzétéve: 2021.04.06.)

Közbeszerzési terv 2018 (Közzétéve: 2021.04.06.)

Közbeszerzési terv 2017 (Közzétéve: 2017.03.27)

Közbeszerzési terv 2016 (Közzétéve: 2016.04.05)

Közbeszerzési terv 2015 (Közzétéve: 2016.04.28)

Közbeszerzési terv 2014 (Közzétéve: 2014.06.11)

Közbeszerzési terv 2013 (Archív - Közzétéve: 2013.04.01)