Egyéb szolgáltatások díjai

Folyékony hulladék gyűjtési, elhelyezési díja

ÁFA 27%
SZJ: 90.01.12


- Szennyvíztározók, közcsatornába be nem kötött csatornák, csatornarendszerek kiürítése, tisztítása és fertőtlenítése.

- A település folyékony hulladékainak gyűjtése, elszállítása, elhelyezése, ártalmatlanítása, illetve hasznosítása

Ezen tevékenységi körbe tartozik elhelyezési díjként a folyékony kommunális hulladék fogadása / ártalmatlanítása:
A tevékenység számlázása m3 mértékegységben történik, a díjak az áfát tartalmazzák.

a. Az 1995. évi XLII. tv. és végrehajtási rendelete (213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet) nyomán Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 32/2011. (X.21.) sz. Önkormányzati rendeletével kijelölt közszolgáltató felé a Miskolc Város közigazgatás területéről származó folyékony hulladék rendelettel hatósági árként megállapított – gyűjtési és elhelyezési díja.

A közszolgáltatási díj fizetésének alapja a közüzemi ivóvízellátásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanoknál a közüzemi vízműből a kibocsátó ingatlan felé szolgáltatott ivóvízmennyiség.

1.a) közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
1.aa) lakossági kibocsátók esetén 722,60 Ft/m3
1.ab) gazdálkodó szervezetek esetén 975,40 Ft/m3

1.b) A közüzemi szolgáltatás egységnyi díja azon kibocsátóknál, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetőség nem biztosított:
1.ba) lakossági kibocsátók esetén 362,00 Ft/m3
1.bb) gazdálkodó szervezetek esetén 489,00 Ft/m3

A közüzemi ivóvízellátásba be nem kötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében a közszolgáltatási díj fizetésének alapja a ténylegesen elszállított, ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége.
2.a) belterületi lakóingatlan esetén 3.335,00 Ft/m3
2.b) külterületi lakóingatlan esetén 4.541,50 Ft/m3
2.c) egyéb ingatlan esetén 4.541,50 Ft/m3

A közszolgáltatási díjakban foglalt ártalmatlanítási (elhelyezési) díj


3.a) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
3.aa) lakossági kibocsátók esetén 153,70 Ft/m3
3.ab) gazdálkodó szervezetek esetén 207,00 Ft/m3

3.b) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési lehetőség nem biztosított:
3.ba) lakossági kibocsátók esetén 77,50 Ft/m3
3.bb) gazdálkodó szervezetek esetén 104,10 Ft/m3
3.c) A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetén 966,50 Ft/m3

A közszolgáltatási díjban foglalt állami és önkormányzati támogatás:
4.a) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség adott:
4.aa) lakossági kibocsátók esetén 0,- Ft/m3
4.ab) gazdálkodó szervezetek esetén 0,- Ft/m3

4.b) A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekötött belterületi és külterületi ingatlanok esetében, ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való közvetlen rákötési lehetőség nem biztosított:
4.ba) belterületi lakóingatlanok esetében
4.baa) Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3
4.bab) Állami támogatás 100,- Ft/m3
4.bb) külterületi lakóingatlanok esetében
4.bba) Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3
4.bbb) Állami támogatás 0,-Ft/m3
4.bc) gazdálkodó szervezetek esetén 0,- Ft/m3
4.bca) Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3
4.bcb) Állami támogatás 0,- Ft/m3

4.c) A közüzemi ivóvíz ellátásba be nem kötött ingatlanok esetében
4.ca) belterületi lakóingatlanok esetében
4.caa) Önkormányzati támogatás 850,- Ft/m3
4.cab) Állami támogatás 100,- Ft/m3
4.cb) külterületi lakóingatlanok esetében
4.cba) Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3
4.cbb) Állami támogatás 0,- Ft/m3
4.cc) gazdálkodó szervezetek esetén 0,- Ft/m3
4.cca) Önkormányzati támogatás 0,- Ft/m3
4.ccb) Állami támogatás 0,- Ft/m3

5. Az önkormányzati és az állami támogatás a ténylegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyisége után vehető igénybe.

6. Udvari árnyékszék ürítés, szállítás és ártalommentes kijelölt fogadóhelyen történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás díja ÁFA nélkül:
6.a) Támogatással 7.071,40 Ft/alkalom
6.b) Támogatás nélkül 9.903,50 Ft/alkalom

7.a) A közszolgáltatási díjban foglalt önkormányzati támogatás 2.230,- Ft/év

8. A közüzemi ivóvíz szolgáltatást igénybevevő kibocsátó legfeljebb az ingatlan ivóvízfogyasztásának megfelelő mennyiségű települési folyékony hulladékot szállíttathat el az 1. melléklet 1. pontja szerinti díjtételekkel. Az ingatlan ivóvízfogyasztását meghaladó mértékű települési folyékony hulladék elszállításának díja az 1. melléklet 2.c.) pontja szerint kerül meghatározásra. Ezen települési folyékony hulladék mennyiség után állami és önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.
9. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon belül teljesített közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 5% árengedmény illeti meg.
10. A szolgáltató hibájából rögzített időpontban elmaradt, de 3 napon túl teljesített közszolgáltatás után a kibocsátót a szippantási és szállítási díjból m3-enként 10% árengedmény illeti meg.
11. Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap, valamint a munkanapokon nyári időszámítás idején 1730 – 0700 óra között, téli időszámítás idején a látási viszonyok miatt 1530 – 0700 óra között történő munkavégzésnél, a közszolgáltató sürgősségi felárként a számlán szereplő közszolgáltatási díjon felül bruttó 5.000.- Ft/forduló díjat alkalmaz, melyet a helyszínen a kibocsátó köteles készpénzben a szolgáltatás igénybevételének időpontjában megfizetni.
E felár alkalmazása abban az esetben indokolt, amikor a kibocsátó kifejezetten kéri a sürgős elszállítási szolgáltatást, melynek teljesítési ideje – a megfelelő látási viszonyok megléte esetén – legkorábban a bejelentéstől számított 6 óra.