Fogyasztóvédelem

A MIVÍZ Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy fogyasztóit egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el. Célunk, hogy mindinkább megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, elvárásainak. Azonban tudjuk, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.

A panaszbejelentéseket rögzítjük és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk, a feltárt hibákat orvosoljuk. Rendszeresen elemezzük a beérkezett észrevételeket, és a tapasztalatokat felhasználjuk szolgáltatásaink, valamint ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez.

A panaszbejelentés módja

Szolgáltatással kapcsolatos panaszát, észrevételét személyesen, telefonon, írásban, vagy e mailben juttathatja el társaságunk

 • ügyfélszolgálati irodához (3530 Miskolc, Szemere u. 5., 06-46/519-366, ugyfelszolgalat@miviz.hu)
 • az ügyben illetékes szervezeti egységéhez (3527 Miskolc, József A. u. 78., 06-46/519 300, mivizkft@miviz.hu)

A fogyasztói panaszok fogalma

Fogyasztói panasz a víz-, illetve csatornaszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos negatív észrevétel.

Nem tekintjük fogyasztói panasznak:

 • a tájékoztatást kérő megkeresést
 • a részletfizetési vagy egyéb méltányossági kérelmet
 • a hibabejelentést
 • a más fogyasztó szabálytalan vízvételezésére vagy csatornamű használatára vonatkozó bejelentést.

A fogyasztói panaszok fajtái

 • Számlareklamáció: a számlán szereplő mérőállásra, az elszámolt fogyasztásra, az alkalmazott vízdíjra/csatornadíjra, továbbá a számlán szereplő bármely számlaadatra vonatkozó kifogás, negatív észrevétel.
 • Szolgáltatás minőségére vonatkozó panasz: a vízminőségre, a nyomásra, valamint a vízvételezés vagy a csatornamű működésére, szaghatásra, továbbá az alkalmazottak magatartására vonatkozó negatív fogyasztói bejelentések.
 • Műszaki panasz: olyan reklamáció, amely műszaki okokra vezethető vissza (pl. a vízmérő helytelen, illetve rendellenes működésére vonatkozó fogyasztói bejelentések, bekötőcső meghibásodás, mérő elfagyás, mérő eltulajdonítás vagy rongálás, aknában történő vízelfolyás).
 • Jogi probléma: a szolgáltatási szerződésekkel, szerződésszegéssel kapcsolatos panaszokat, valamint védőterületekre, szolgalmi joggal, illetve egyéb jogi megkeresésre vonatkozó reklamációkat soroljuk ide.
 • Kártérítési igény: a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben előterjesztett bármilyen anyagi vagy nem anyagi jellegű igény.
 • Egyéb reklamációk: a fenti pontokba nem sorolható panaszok.

A panasz kivizsgálása

A fogyasztói megkeresések kivizsgálását és írásban történő megválaszolását a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a beérkezéstől számított 15 napon belül elvégezzük. Indokolt esetben előfordulhat, hogy meghosszabbítjuk a határidőt, melyről írásban értesítjük a panasztevőt.

 • Jogos panasz: ha az ügyfél nem azt kapta, amit társaságunk a szerződésben vállalt, vagy amit a hatályos jogszabályok előírnak, tehát valamilyen hibát, mulasztást követtünk el vele szemben.
 • Megalapozatlan panasz: ha az ügyfél nem azt kapta, amit várt, ugyanakkor maradéktalanul teljesítettük, amit a szerződésben vállaltunk, és a hatályos jogszabályokat betartva jártunk el.
 • Panasz felülvizsgálati kérelem: amennyiben az ügyfél az ügyintézéssel nem elégedett, illetve a panaszára érkezett válaszban foglaltakkal nem ért egyet, és ismételten kéri panaszának kivizsgálását.

Amennyiben úgy érzi, hogy reklamációját társaságunk nem rendezte kielégítően, a következő fogyasztóvédelmi szerveknél kérheti kérelmének orvoslását:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Székhely - Levelezési cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefonszám: 46/512-971

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u.1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376

Telefonszám: 46/501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88

Telefonszám: 36 1-459-7777

E-mail: mekh@mekh.hu