Kerti vízórák ellenőrzése tavasszal

2021-03-19 15:45

Nem csak télen, hanem tavasszal is érdemes elvégezni, a kerti vízórák ellenőrzését, hiszen a téli fagyok okozta károk ilyenkor mutatkoznak meg. Ha tehetjük, előzzük meg a bajt, mert a mérőóra károsodása és a feleslegesen elfolyt víz sok gondot okozhat és jelentős kiadással is járhat.

A vízóra károsodását, a rendszer szivárgását, esetleg a belső meghibásodást általában a MIVÍZ Kft. munkatársai észlelik először - például leolvasáskor -, de a problémát a Felhasználó is észreveheti. Sürgősen intézkedni kell abban az esetben, ha a mérőóra üvege be van repedve, ha eldeformálódott a számlálószerkezet, ha az óra közelében csöpögést látunk és víz áll az akna alján, vagy ha a bekötési mérőt követő szakaszon észlelünk szivárgást. Szivárgásra, vagy csőtörésre utaló jel lehet az elszámoló számlában rögzített, a megszokottnál nagyobb összeg és mérőállás is. A hibát, vagy a szivárgást haladéktalanul be kell jelenteni a MIVÍZ Kft.-nél, az aktuális mérőállással együtt. Praktikus, ha a hiba bejelentésekor a mérőállásról, a hiba helyéről, a hibajelenségről (pl. szivárgó vezeték) fényképet is készít az ügyfél. A Felhasználónak emellett azonnal meg kell kezdenie a hibaelhárítást is úgy, hogy a hiba helyszínét be tudja majd mutatni a MIVÍZ Kft. munkatársának. A javítást számlával kell igazolni. A számlával bizonyítani tudjuk a meghibásodás tényét, emellett a számla az esetlegesen elfolyt vízmennyiség elszámolásához is szükséges. Noha a bekötési vízmérő a MIVÍZ Kft. tulajdona és a szolgáltató intézi annak cseréjét, az elfagyás miatti csere költségeit a Felhasználónak kell megfizetnie a szolgáltató részére.

A MIVÍZ Kft. a hibabejelentéstől számított öt napon belül helyszíni ellenőrzést kezdeményez, amely során a Felhasználónak együttműködési kötelezettsége van. Amennyiben a felhasználó a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatban nem működik együtt, nincs lehetősége elszámolási könnyítést - azaz a csatornahálózatot nem terhelő elfolyt vízmennyiség után a szennyvízdíj megfizetése alóli felmentést - kapni. A helyszíni ellenőrzés során a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti, hogy az elfolyt vízmennyiség a csatornába távozott-e, vagy elszivárgott. A helyszíni ellenőrzés a MIVÍZ Kft. kötelezettsége, amely után 15 napon belül elszámol a Felhasználóval.
Az esetlegesen elfolyt vízmennyiség tekintetében az elszámolásnál a MIVÍZ Kft. a következő szabályokat alkalmazza:

  • ivóvíz esetében a fogyasztásmérőn mért mennyiséget fogja számlázni,
  • szennyvízdíj esetében a meghibásodás bejelentése előtti utolsó mérőleolvasást megelőző 12 hónap átlagos napi ivóvízfogyasztása alapján kiszámított, a meghibásodás időszakára vonatkozó díjat számol fel.

A váratlan költségek elkerülése érdekében érdemes ezért szem előtt tartani a mérőórák és vezetékrendszerek ellenőrzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, amelyek a következők:

  • a téli hidegek beállta előtt a vezetékek és fogyasztásmérők téliesítése fontos feladat, a hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a Felhasználó köteles gondoskodni,
  • a fagyok elmúltával fontos ellenőrizni, hogy a vízóraaknában találunk-e rendellenes vízfolyást,
  • a vezeték állapotának megvizsgálása is elengedhetetlen, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy minden vízfogyasztást megszüntetünk és megnézzük, forog-e a mérő számlálója: ha forog, akkor hiba lehet a hálózaton,
  • ha hibát észlelünk, fényképezzük le a hibajelenséget, a helyét és a mérőállást és haladéktalanul jelentsük be a szolgáltatónak,
  • ha a hiba jellege lehetővé teszi, akkor próbáljuk szakember segítségével megszüntetni
  • a Felhasználónak a hibaelhárításról, vagy a javításhoz felhasznált anyagról kiállított számlát is be kell mutatnia a szolgáltatónak,
  • a szolgáltató helyszíni ellenőrzés során fog megbizonyosodni a hiba tényéről, helyéről, jellegéről és arról, hogy a vízelfolyás a szennyvízhálózatot terhelte-e, ha igen, a Felhasználónak - a vízdíj mellett - a szennyvízdíjat is meg kell fizetnie. Ha nem, akkor a szolgáltató egy méltányos számlát fog kiállítani, amelynél a csatornadíjat a Felhasználó korábbi fogyasztási szokásai alapján állapítja meg.