Hulladékgazdálkodás

Veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállíttatása, ellenőrzése

A veszélyes hulladékok gyűjtése a nem veszélyes hulladékoktól elkülönítetten történik, jogszabályban előírtaknak megfelelően kialakított gyűjtőhelyeken és gyűjtőedényekben. Minden telephelyen kialakításra kerültek gyűjtőhelyek, ahol a munkatársak elhelyezhetik a munkájuk során keletkező veszélyes hulladékokat. Minden hulladékot kóddal (EWC kód) látunk el, melyet feltüntetünk a gyűjtőedényeken is. Jogszabályi előírások alapján évente legalább egy alkalommal, vagy mennyiségtől függően többször is elszállítatásra kerülnek a hulladékok.

Az elszállítást szállításra és a kezelésre vonatkozó, engedéllyel rendelkező cégek végzik. Szerződéskötés után, ezek a cégek gondoskodnak a hulladék ártalmatlanításáról, újrahasznosításáról, és megfelelő elhelyezéséről. Folyamatosan ellenőrizésre kerül a gyűjtőedények és a gyűjtőhelyek állapota.

A tevékenység elvégzése során megfelelünk a jogszabályokban, határozatokban foglaltaknak.

A társaság rendelkezik egyedi hulladékgazdálkodási tervvel, melyet a hatóság jóváhagyott. Bejelentkeztünk az országos hulladék információs rendszerbe (HIR), így rendelkezünk a szükséges környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ és KTJ szám). A hulladék nyilvántartásunkat technológiánként, naprakészen vezetjük jogszabályban előírt tartalommal.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése a veszélyes hulladékoktól elkülönítetten történik. Minden telephelyünkön kialakításra kerültek gyűjtőhelyek, ahol a munkatársak elhelyezhetik a munkájuk során keletkező nem veszélyes hulladékokat. A MIVÍZ Kft-nél az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek: pl. föld és kövek, papír, rácsszemét és homok, szennyvíziszap, fémhulladék.

Folyamatosan kerülnek elszállításra a nem veszélyes hulladékok. Az elszállítást a szállításra és a kezelésre vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, engedéllyel rendelkező, cégekkel végeztetjük, melyekkel szerződést kötöttünk. Ezek a cégek gondoskodnak a hulladék újrahasznosításáról, megfelelő elhelyezéséről. Folyamatosan ellenőrizzük a gyűjtőedények, gyűjtőhelyek állapotát.

Tevékenységünket úgy végezzük, hogy megfeleljünk a környezetvédelmi jogszabályokban, határozatokban foglaltaknak.

Elkészítettük egyedi hulladékgazdálkodási tervünket, melyet a hatóság jóváhagyott. Bejelentkeztünk az országos hulladék információs rendszerbe (HIR), így rendelkezünk a szükséges környezetvédelmi azonosítókkal (KÜJ és KTJ szám). A hulladék nyilvántartásunkat technológiánként, naprakészen vezetjük jogszabályban előírt tartalommal.

Szennyvíztisztítás-szennyvíziszap elhelyezése

A szennyvíztisztító telepen kétféle, a szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező iszap további kezelése folyik. Az egyik a mechanikai tisztítási fokozatban keletkező primer iszap, a másik a biológiai tisztítási fokozatban keletkező fölösiszap.

A keletkezett iszapokat a gravitációs iszapsűrítő medencékbe szivattyúzzuk úgy, hogy az iszaphoz mésztejet adagolunk. A mésztej adagolása az iszap kémiai kondicionálására szolgál. A gravitációs iszapsűrítők – négy darab, azonos kiépítésű vasbeton medence, amelyek közül kettő-kettő elő, illetve utósűrítőként használható. Az utósűrítőkből a kb. 3-4%-os szárazanyag tartalmú iszap nyerhető ki.

A gépi iszapvíztelenítést centrifugák segítségével végezzük, melyek kétféle üzemmódban működtethetők, sűrítési üzemmódban (maximum 7-10 %-os szárazanyag tartalomig), és víztelenítési üzemmódban (maximum 24 %-os szárazanyag tartalomig). Sűrítési üzemmódban a centrifugákról az iszap az iszapfeladó szivattyúk segítségével az átmeneti sűrített-iszap tartályokba kerül.

Víztelenítési üzemmódban az iszap, az iszapkihordó csiga segítségével közvetlenül a szállító gépjárműre, illetve átmenetileg iszapkonténerekbe kerül. A víztelenített iszap elszállítását követően komposztálásra kerül.

Jogszabályok

Napjainkban igen nagy problémát jelent a keletkezett nagymennyiségű hulladékok megfelelő ártalmatlanítása, elhelyezése. A MIVÍZ Kft. különös figyelmet fordít a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtésére, elszállíttatására, kezelőnek történő átadására. Az ezzel kapcsolatos tevékenységet a jogszabályi előírások és a hatósági határozatok szabályozzák.

A legfontosabb jogszabályok az alábbiak:
  • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről,
  • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
  • 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről,
  • 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,
  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.