Ivóvíz laboratóriumról

A MIVÍZ Kft. annak érdekében, hogy teljesíthesse jogszabályi és a biztonságos szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit akkreditált laboratóriumot üzemeltet. Az akkreditált státusz feltétele annak, hogy azok a laboratórium vizsgálati eredményei hivatalosak, és ezáltal a különböző szakhatóságok felé benyújthatóak lehessenek. A MIVÍZ Kft. laboratóriuma három, ivóvíz, szennyvíz és ezek mikrobiológiai paramétereit vizsgáló részre tagolódik. A laboratórium mind szennyvíz, mind ivóvíz, mind bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vonatkozásban rendelkezik az akkreditált státusszal.

Ivóvíz vonalon a laboratórium a bükki vízgyűjtőterülettől a fogyasztókig minőségi kontroll alatt tartja a szolgáltatott terméket, szem előtt tartva a vízbiztonságot illetve azt, hogy az a fogyasztókra semmilyen egészségügyi kockázatot ne jelentsen. E tekintetben mintavételek és vizsgálatok történnek különböző bükki felszíni vízfolyásokból és a Bükk lábánál található karsztforrásokból, amelyekből a miskolci ivóvíz származik. Az elosztóhálózaton 35, az ÁNTSZ-el közösen kijelölt, mintavételi ponton történnek rendszeres, az előírásoknak megfelelő gyakorisággal mintavételek és vizsgálatok, melyekről a laboratórium az ÁNTSZ-nek rendszeresen beszámol, a fogyasztók egészségének érdekében.

Az elmúlt években a laboratóriumban több tízmilliós beruházások valósultak meg annak érdekében, hogy a vizsgálatok minél pontosabban, gyorsabban és minél szélesebb körben legyenek elvégezhetőek. Ennek kapcsán a laboratórium bakteriológia és mikroszkópos biológiai vizsgálatokat végző részlege 2008. márciusában szerezte meg akkreditált státuszát. Azok a módszerek, amelyek által a vizek szerves mikroszennyezői vizsgálhatóak, jelen pillanatban kidolgozás alatt állnak, hogy ezek a komponenskörök is mihamarabb a laboratórium akkreditált műszaki területébe tartozhassanak.

A laboratórium a fent leírtakon túl, a beruházások által keletkezett szabad kapacitás miatt, hatósági engedélyekhez, vízminőségi ellenőrzési kötelezettségek teljesítéséhez megrendeléses munkákat is vállal.