Miskolc vízellátórendszerének bemutatása

Miskolc város közigazgatási határa, a MIVÍZ Kft. ellátási területe

 

A többi nagyvároshoz hasonlóan Miskolc fejlődése is az ötéves tervek eredményeként az ’50-es évek közepétől a ’80-as évek végéig tartott, meghatározva a mai jelenlegi szerkezetét. A város fejlődését követve alakult ki a vízellátó hálózat is. A ’90-es évekre kiépült a város jelenlegi vízellátásának túlnyomó része, ami már közel 100%-nak tekinthető.
A város vízellátása négy alapzónára és két mellékzónára tagolódik (Avas-Tetemvár, Göröghegy alsó, Göröghegy felső és Előhegy alapzónák, illetve Lillafüred és Pereces mellékzónák), így biztosítja a MIVÍZ Kft. a morfológiailag tagolt Miskolc Város lakosságának az egészséges ivóvizet. A fő zónákból a magasabban fekvő városrészekbe, géphazainkban üzemelő szivattyúkkal továbbítjuk az ivóvizet (Pl. Komlóstető, Bükkszentlászló), a magaslati pontokon felépített tároló medencéinkbe, melyekből gravitációsan jut el az ivóvíz a fogyasztókhoz. Az alacsonyabban elhelyezkedő területeknél nyomáscsökkentő szelepekkel állítjuk be a megfelelő nyomásértékeket (Pl. Szirma).
Ómassa ivóvíz ellátó rendszerét is a MIVÍZ Kft. üzemelteti, ami teljesen elkülönül a Miskolci hálózattól.

Nyomászónák száma: 72 db
Nyomásfokozó- és átemelő gépházak: 34 db
Ivóvíz tároló medencék száma: 47 db
Összes tároló kapacitás: 29 505 m3
Nyomáscsökkentő műtárgyak száma: 42 db

Társaságunk a bonyolult rendszer üzemeltetéséhez Távfelügyeleti rendszert használ, melyben a vízminőség monitorozásán túl, folyamatosan figyeljük a medence vízszinteket, a gépházak megfelelő működését, átemelt vízmennyiségeket, üzemi nyomás értékeket, hibajelzéseket.

 

Miskolc ivóvízhálózat hossza (elmúlt 10 évben)


Miskolci ivóvízhálózat megoszlása az építés éve szerint 2019 év végén (km)

 Miskolc ivóvízhálózat megosztása anyag szerint (elmúlt 10 évben)

Miskolci ivóvízhálózat megoszlása kor szerint (km)

 


Miskolc ivóvíz hálózatba táplált vízmennyiség megoszlása termelő telepek szerint 2019 évben (ezer m3)