Jogszabályi háttér

Törvények, rendeletek

 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet,
 • a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet,
 • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
 • a víziközmű-szolgáltatásról szóló 57/2013. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendelet,
 • a települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 32/2011. (X. 21.) sz. önkormányzati rendelet.
 • a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 18/2004. (VI. 10.).számú önkormányzati rendelet