Jogszabályok

A MIVÍZ Kft. elkötelezett környezetünk védelme mellett. Annak érdekében, hogy tevékenységével a legkevésbé terhelje a környezetet és az optimális üzemeltetést elősegítse, a MIVÍZ Kft. laboratóriuma rendszeresen vizsgálja a szennyvizek minőségét.

A közcsatornába vezetett szennyvíz minőségére és a szennyvíztisztító telepről a befogadóba (Sajó) vezetett tisztított szennyvíz minőségére más és más jogszabályok vonatkoznak. A MIVÍZ Kft. laboratóriuma ezen jogszabályok figyelembevételével vizsgálja a kommunális, az ipari és a szennyvíztisztítóból kivezetett tisztított szennyvizet. Mindezek mellett a szennyvíztisztítási technológia különböző pontjain is végez mintavételezést és vizsgálatot, az optimális üzemeltetés elősegítése érdekében.

A szennyvizek minőségi és vizsgálati követelményivel kapcsolatos jogszabályok
  • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
  • 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
  • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
  • 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól