Jogszabályok

A MIVÍZ Kft. elkötelezett a magas színvonalú ivóvíz szolgáltatás mellett. Annak érdekében, hogy a szolgáltatott termék – az ivóvíz – minőségét folyamatosan az elvárható legmagasabb szinten tartsa, valamint fogyasztói biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető ivóvíz ellátásának érdekében a MIVÍZ Kft. akkreditált laboratóriumot üzemeltet.
A szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeit, a vizsgálatok rendjét és gyakoriságát jogszabályok rögzítik. A MIVÍZ Kft. laboratóriuma ezen jogszabályok alapján végzi mindennapos munkáját a fogyasztók elégedettségének és az üzemeltetés biztonságának érdekében.

A szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos jogszabályok
  • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
  • 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről
  • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
  • 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól