Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

 • Veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállíttatása, ellenőrzése
 • Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása
 • Szennyvíztisztítás-szennyvíziszap elhelyezése
 • Jogszabályok

Levegőtisztaság védelem

 • Szennyvíziszap szárító működése és levegővédelmi ellenőrzése
 • Klórozók klórgáza légkörbe kerülésének megakadályozása
 • Létesítményeink fűtése, kazánok füstgázkibocsátása
 • Járműveink, munkagépeink káros kipufogógáz kibocsátásának felügyelete
 • Jogszabályok

Anyag és -energiagazdálkodás

 • Irodai tevékenység során keletkezett papír felhasználása
 • Villamos energiafelhasználás megtakarításai
 • Karsztvízgazdálkodás

Vészhelyzetek kezelése

 • Közműves ivóvízellátás veszély-elhárítás terve

Ivóvízbázisvédelem

 • Vízbázisvédelemről általánosan
 • Jelenleg érvényben lévő védőidom határozat
 • A miskolci karsztforrások vízmennyiség védelme
 • A miskolci karsztforrások vízminőség védelme
 • Intézkedési terv
 • Jogszabályok

Környezetközpontú irányítási rendszer

A MIVÍZ Kft. 2002. júliusától rendelkezik integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerrel (ISO 9001 és 14001). Rendszerünket minden évben egy külső auditáló szervezet vizsgálja felül, mely felülvizsgálatok minden évben sikeresek voltak.

A MIVÍZ Kft. vezetői és dolgozói elkötelezettek a fogyasztói érdekek minél magasabb színvonalú kiszolgálása és a környezetvédelem iránt. A MIVÍZ Kft. minden dolgozója úgy végzi tevékenységét, hogy megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak.