Közérdekű adatok

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek » 
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Különös közzétételi kötelezettségek » 
(A cég szakmai tevékenységével összefüggő, azzal kapcsololatos közérdekű adatok – a hatályos jogszabályokban előírtak szerint)

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem reldelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolci Vízmű Kft-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linke letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről »

Kérelem közérdekű adat megismerésére »

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet adatfelelős munkatársunktól, Lenkovics Istvántól:

Levél küldése »