Műszaki ismertetés

Társaságunk feladata az önkormányzati közfeladat ellátása, azaz a közüzemi ivóvíz-, a szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos és szakszerű biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város lakossági és közületi fogyasztói részére.
Társaságunk a fentiekben jelzett közfeladatokat az alapító közigazgatási területén az 11/2004. (III.10.) önkormányzati rendelet alapján látja el.
Az alapfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységként végzi a város fürdőinek vízellátását biztosító források üzemeltetését, valamint Miskolc város közigazgatási határain kívül Felsőzsolcán ivóvízszolgáltatást.

Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű, Felső-forrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Tapolcai vízmű, Tavi-forrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű) történik. A város napi vízfogyasztása 35-45 em3. A források vízhozamai a hidrometeorológiai viszonyokra érzékenyebbek, hozamuk általában tavasszal tetőzik, míg az őszi szárazabb évszakokra tartósan az átlag alatt marad. Ennek kiegyenlítését társaságunk a várostól keletre elhelyezkedő Sajó-Hernád kavicsteraszában lévő vízkészletek kitermeléséből származó vízmennyiség átvételével biztosítja. Az átvételre kerülő vizet biztosító kavicsteraszra települt víztermelő és -tisztító telepek az ÉRV Zrt. kezelésében üzemelnek.
A MIVÍZ Kft. a Borsodvíz Kft. részére - a két fél közötti megállapodás értelmében – Bükkszentkereszt, illetve Kistokaj, Mályi ivóvízellátásának biztosítására ivóvizet ad át..

Miskolc város ivóvíz elosztó vezetékeinek hossza 2008. évre meghaladta a 640 km-t, és a város morfológiai tagoltsága miatt, több mint 60 nyomászónával működik. A vízellátási rendszerhez 48 db összesen 29535 m3 térfogatú ivóvíztároló medence tartozik.