Szennyvíz laboratóriumról

A MIVÍZ Kft. annak érdekében, hogy teljesíthesse jogszabályi és biztonságos szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit akkreditált laboratóriumot üzemeltet. Az akkreditált státusz feltétele annak, hogy azok a vizsgálati eredmények, melyek a laboratóriumban megkeletkeznek hivatalosak legyenek és ezáltal a különböző szakhatóságoknak benyújthatóak lehessenek. A MIVÍZ Kft. laboratóriuma három, ivóvíz, szennyvíz és ezek mikrobiológiai paramétereit, vizsgáló részre tagolódik. A laboratórium mind szennyvíz, mind ivóvíz, mind bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vonatkozásban rendelkezik az akkreditált státusszal.

Szennyvízvonalon a laboratórium a közcsatornába vezetett szennyvizeket, a szennyvíztisztító telep technológiai pontjait és a szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvizet ellenőrzi. A közcsatornába bocsátott szennyvizek ellenőrzésével kiszűrhetőek azok az ipari szennyvizet kibocsátó társaságok, amelyek nem tartják be a bebocsátási határértékeket. A tisztítási technológiai pontokon végzett vizsgálatok az üzemeltetéshez adják meg azt a segítséget, amely alapján a technológia optimálisan üzemelhet. Mindezen vizsgálatok célja környezetünk védelme. A vizsgálati eredmények általi beavatkozások elősegítik, hogy a tisztított szennyvíz a befogadóját, amely a Sajó, ne érje olyan hatás, amely miatt környezeti kár keletkezhetne.

A laboratórium a fent leírtakon túl szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatos megrendeléses munkákat is vállal szennyvíztisztító műtárgyakkal kapcsolatos próbaüzemekhez és hatóság által előírt szennyvíz önellenőrzésekhez.