Szolgáltatás ellenőrzés

Fogyasztóhely Ellenőrzési csoportunk a partnerekkel és/vagy fogyasztóhelyekkel kapcsolatos ellenőrző kivizsgáló tevékenységet végez:

 • egyrészt a fogyasztói és hálózati veszteségek csökkentése érdekében,
 • másrészt az illegális illetve szabálytalan vízvételezők kiszűrése céljából,
 • valamint, hogy a szolgáltatásunk igénybevétele a szerződésekben, jogszabályokban és szabványokban foglaltaknak megfelelően történjen.

A szabálytalan vízvételezés esetén társaságunk a jogkövetkezmények érvényesítése mellett az elmaradt szolgáltatási díjakon kívül kiszámlázza a helyreállítás és ellenőrzés költségeit is. Célunk a megbízható, szabályosan fogyasztó és rendszeresen fizető fogyasztóink érdekeinek védelme.

A nem rendezett tartozás is – felszólítást követően – a vízszolgáltatás korlátozását vagy szüneteltetését vonja maga után, végső soron pedig a fogyasztói körből való kizárást eredményezi, a ki nem fizetett tartozás és a járulékos költségek jogi úton való érvényesítése mellett.

Fogyasztóink érdekében történő rendszeres (díjmentes) ellenőrzések

Kontrollolvasások – kiugró vagy lecsökkenő fogyasztás esetén

 • fogyasztóhely illetve fogyasztói adatok beazonosítása,
 • vitatott mérőállások ellenőrzése,
 • csatornabekötések ellenőrzése,
 • saját kút vizének felhasználása,
 • szabálytalanságok feltárása – hollandi záró gyűrű hiánya, sérülése,
 • gazdálkodó tevékenységet folytató fogyasztók kiszűrése,
 • reklamációk helyszíni kivizsgálása,
 • egyéb bejelentések kivizsgálása.
Megrendelés alapján, költségtérítéssel igényelhető ellenőrzési szolgáltatások
 • Vízmérőhelyek víztelenítése
 • Rendkívüli vízmérő leolvasás ( leolvasási ütemezéstől eltérő időpontban )
 • Bekötési vízmérő esetén
 • Mellék vízmérő esetén.

Az ellenőrzési tevékenység egyformán közös érdeke a fogyasztóinknak és társaságunknak.