Szolgáltatási kötelezettség

Ha Ön már a fogyasztónk, jó tudnia, hogy társaságunk szolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatás minőségéért való felelőssége, az ún. szolgáltatási pontig terjed, ami ivóvíz szolgáltatás esetében az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli végpontja, szennyvíz bekötővezeték esetén a bekötővezeték végpontjára épített ellenőrző akna, vagy műtárgy bekötés felőli pontja. Az ivóvíz bekötővezetékének része a törzshálózat és a házi vezetékhálózat között kiépített vezeték és tartozékai, valamint a bekötési vízmérő. Az ivóvíz bekötővezeték végének a bekötési vízmérő után a vízmérési helyen (aknában) beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontját, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakaszt kell tekinteni. Vízmérőhelyet és szennyvíz ellenőrző műtárgyat az ingatlan közterület felé eső 1 m-es sávjában kell kialakítani.

Úszótelkes ingatlanok esetén az új mérőhelyek és szennyvíz ellenőrző aknák kialakítását a telekhatárra / csepegő járda külső széle/ kell tervezni. Zártsorú, utcafrontra épített ingatlanok esetében a vízmérő a pincében is elhelyezhető a vonatkozó szabvány szerint. A vízmérőhelyek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatban a 38/19995./IV.5./ Korm.rend. előírásai az irányadók.