Tájékoztató a társasházak részére mellékvízmérő-cserével kapcsolatban

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint a mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérők cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa köteles gondoskodni.

Mivel a mellékvízmérők fogyasztói tulajdonban állnak, ezért kérjük időben gondoskodjanak a vízmérők cseréjéről.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020.12.31-én a 2012-ben beszerelt, 2012. évi hitelesítésű mérők hitelességi ideje jár le.

A mérőcserét intézhetik magán úton is, ebben az esetben a plombálást kell megrendelni Társaságunktól bruttó 5080 Ft-ért, vagy megrendelhetik a mérőcserét a szolgáltatótól, ennek díja bruttó 7875 Ft/db. Időpont egyeztetés a 46/519-321  8-as mellék telefonszámon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a mérőcseréhez a hozzáférést biztosítani kell, valamint a cpvc cső esetén a szerelő megítélése alapján végezhető el a munka, fogyasztói felelősségre!

Egy társasházban legtöbbször két vízóra van: az egyik a bekötési vízmérő, a másik pedig a lakásban található mellékvízmérő. A „vízóra” fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény úgy határozza meg, hogy különbséget tesz bekötési és mellékvízmérő között. A bekötési vízmérő a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgál, helye az ivóvíz-bekötővezeték végpontja, vagyis ez ott van felszerelve, oda telepített mérő. Ezt a fogyasztó, a ház lakója nem is igen látja. A törvény meghatározza a mellékvízmérőt is, amely a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő, vagyis ez szolgál a társasházban lévő lakások, helységek fogyasztásának mérésére, s így „helyileg” is a lakásban található.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni. Itt is meg kell különböztetni tehát a bekötési és mellékvízmérőt.

A (2) bekezdés szerint a bekötési vízmérő tulajdonjoga ugyanis a víziközmű-szolgáltatóé vagy azé, aki az ellátásért felelős. A rendelkezés értelmében a mellékvízmérő tulajdonjoga viszont a felhasználóé vagy az elkülönített vízhasználóé, azaz a lakóé. Ez azt is jelenti, hogy a bekötési vízmérő az ellátásért felelős vízi-közmű szolgáltató, Miskolcon a MIVÍZ Kft. tulajdonában van, így az ezzel felmerülő költségek is a céget terhelik, s nem a lakókat vagy a társasházat. Ezeknek a mérőknek a cseréje és plombálása tehát a lakóknak ingyenes – ahogy ez eddig is ingyenes volt.

Mellékvízmérők esetében jellemzően a mérő tulajdonosa a felhasználó, ezekben az esetekben kell fizetni a plombálásért és/vagy cseréért. A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén korábban sem volt ingyenes a mellékvízmérők plombálása, cseréje. Változás annyi ebben az esetben, hogy a vízmérők hatósági zárral történő ellátását – ez a plombálás – csak a vízi-közmű szolgáltató végezheti, ami Miskolcon a MIVÍZ Kft.

A MIVÍZ Kft. alkalmazott árait a 2013 óta érvényben lévő Üzletszabályzat tartalmazza, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzött és jóváhagyott.

E szerint a plombálási tevékenység bruttó 5.080.-Ft összegbe kerül, a mellékvízmérők cseréje pedig bruttó 7.875.-Ft összegbe kerül. A helyszíni eljárás során megtörténik a műszaki átvétel, a felhasználási hely ellenőrzése és az üzembe helyezés is, az árak ezeket a szolgáltatásokat is tartalmazzák.