Ügyintézés

A MIVÍZ Kft. a Miskolc Holding Zrt. közös ügyfélszolgálati helyiségében a Miskolc, Szemere u. 5. sz. alatt, az értékesítési igazgatóhelyettes irányításával működteti ügyfélszolgálatát. Az ügyfélszolgálat fő feladatának tekinti, hogy tevékenysége során a legrövidebb idő alatt biztosítsa az ügyfelek bejelentéseinek feldolgozását, panaszainak, észrevételeinek, reklamációinak szakszerű ügyintézését, ezzel növelve az ügyfélelégedettséget. Az ügyintézés során további fontos szempont a fogyasztók korrekt tájékoztatása, illetve a tanácsadás.

A társaság munkatársainak fő törekvése a fogyasztók hatékony és szakszerű kiszolgálása.

Ügyfélszolgálat tevékenysége

 • tulajdonváltozás bejelentésének ügyintézése
 • fogyasztói adatokban beállt változások bejelentésének kezelése
 • fizetőcím- és a névváltozás bejelentésének kezelése
 • szolgáltatási szerződések megkötése
 • számlareklamációk kezelése, egyedi víz- és csatornadíj számlák készítése
 • egyéb számla készítése
 • szolgáltatás szüneteltetésének kérése
 • számlázás szüneteltetése fogyasztói kérésre
 • mérőállások bejelentésének fogadása
 • vízmérő meghibásodások bejelentés esetén tájékoztatás
 • csőtörésből,vagy egyéb meghibásodás miatti bejelentés esetén tájékoztatás
 • vízmérők hitelesítésének kérésének igényfelvétele
 • plombázás bejelentés kérésének továbbítása
 • lejárt hitelességű mérők cseréjének, fő-és mellékmérő új beszereléséhez tájékoztatás
 • új ivóvíz- és szennyvízcsatorna bekötés kezdeményezése
 • szennyvízbekötés átvételéhez igényfelvétel
 • vízkorlátozásból eredő teljeskörű ügyintézés
 • viziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezmény igényfelvétele
 • telefonos bejelentések fogadása / tájékoztatás
 • pénztári befizetések fogadása
 • részletfizetés megkötése, a befizetésekhez szükséges csekkek kiadása
 • folyószámla egyenlegének egyeztetése
 • adósságkezelés (megállapodások megkötése, önrészek befizetésének fogadása, egyeztetések)
 • túlfizetések, befizetett számlák jóváírásából adódó visszautalások ügyintézése
 • Igazolások készítése:
  • lakhatási engedélyhez
  • lakossági fogyasztók részére folyószámla egyenlegről
  • társasházak részére folyószámla egyenlegről
  • közületek részére folyószámla egyenlegről
  • adósságkezeléséhez
  • ökormányzat részére (lakásfenntartási támogatás igénybevételéhez előző évi átlag vízdíjtartozásáról)
  • talajterhelési adó jóváírásához, talajterhelés megállapításához

Lakossági ügyfélszolgálat

Cím: 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5. sz.
Telefon:
 06-46/519-366
 06-46/519-388
Fax: 06-46/507-306
E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

Műszaki ügyfélszolgálat

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Telefon: 06-46/519-357
 06-46/519-359
 06-46/519-318
Fax: 06-46/519-306

Ügyfélfogadás ideje

minden nap: 8.00 – 12.00 óráig

A felhasználók az ügyfélszolgálatot megkereshetik

 • személyesen,
 • telefonon,
 • levélben,
 • faxon,
 • e-mailen keresztül.