Vészhelyzetek kezelése

Közműves ivóvízellátás veszély-elhárítás terve

Társaságunk 2007 évi új - közműves ivóvízellátásra vonatkozó- veszély-elhárítási terve tartalmazza a MIVÍZ Kft. ivóvízszolgáltatási tevékenysége során előforduló veszélyhelyzeteket, és azok során alkalmazandó eljárásokat, a mentesítés folyamatát, a mentesítésben résztvevő személyeket, azok jogkörét, kötelességeit. Felsorolásra és kidolgozásra kerültek az üzemeltetési feladatok során előforduló haváriás események és ezek elhárításának menete. Meghatározásra kerültek az értesítendő személyek, valamint az intézkedésre jogosultak köre, leírja a veszélyhelyzet alkalmával elvégzendő feladatait.