Víz-és csatornadíj támogatások

Önkormányzat által biztosított támogatási forma

Lakásfenntartási támogatás

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egészségügyi és Szociális Osztálya (3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39. sz. tel:46/512-700) biztosítja a „Lakásfenntartási támogatás”-t, mely a kéthavonta fizetendő aktuális díjakat csökkenti. Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki a lakásban bérlőként, tulajdonosként, szívességi használóként él, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik, vagy meghaladják a háztartásban élők havi nettó jövedelmének 20%-át. A figyelembe vehető igazolt költségek, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli víz, gáz, távhőszolgálatatási számlák 1/12-ed része. (Bővebb információk: Az Önkormányzat vonatkozó rendeletében, ill. az Egészségügyi és Szociális Osztályon.)

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:13:00 - 16:00 óráig
Szerda:08:00 - 12:00 óráig
 13:00 - 17:30 óráig
Péntek:08:00 - 12:00 óráig
Önkormányztai adósságkezelés

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 22/2010(VI.30.) sz. rendelete határozza meg a szociális ellátások keretein belül az adósságkezelési szolgáltatást, mely azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segítséget nyújtani, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni rendezésére. Ezt a részleges fizetőképességet egészíti ki a támogatás.

Adósságkezelési támogatásban részesíthető az a család vagy személy, akinek a közüzemi szolgáltatók valamelyikénél (MIVÍZ Kft, MIK ZRT, MIHŐ Kft) tartozása meghaladja az 50.000. Ft-ot, és legalább hat havi felhalmozott hátraléka áll fenn. A kezelhető adósság együttes összege, maximum 266 ezer Ft. Az adós által fizetendő önrész a kezelhető adósság maximum összegének 25 %-a, amely teljesíthető egy összegben vagy havi részletekben, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt.

Az adósságkezelési tanácsadást biztosítja:

Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat megyei Módszertani Központja (Miskolc, Aba u. 49. sz.) MMJV Önkormányzata Iránytű Szociális Szolgálat Családsegítő és Adósságkezelő munkacsoport (Miskolc, Szilvás u. 37. sz.)