Közös érdekünk a lejáró hitelességű mellékvízmérő cseréje

2022. 09. 05., h – 14:00

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a szükséges teendőkről, hiszen igen ritkán – nyolcévente – merül fel teendő a lakásokban található mellékvízmérők cseréjével kapcsolatosan.
A társasházakban lévő mellékvízmérők a vízhasználó tulajdonában állnak. Ez egy kötelezően hitelesítendő mérőeszköz, mely a hitelesítés évétől számított nyolcadik év december 31-ig érvényes, tehát eddig az időpontig használtható a vízdíjelszámolás alapjául. Ellentétben más közszolgáltatással a víziközmű szolgáltatás esetében a lejáró hitelességű lakás mellékvízmérők cseréjéről az ingatlanhasználó feladata időben gondoskodni, melynek költsége is őt terheli.
 

2022-ben a 2014-ben gyártott, és/vagy 2014-ben hitelesített mellékvízmérők cseréje szükséges. Típustól függően ezt a mérő plombájába bepréselt 014 jelzés, vagy a számlapon, esetleg egy biztonsági matricán lévő 14, mint évszám jelzés mutatja. Társaságunk minden évben a lejáró hitelességű vízórával rendelkező fogyasztókat felkeresi, előbb személyesen, ennek sikertelensége esetén levél formájában.
Ha a lejárt hitelességű mellékvízmérő cseréjéről nem gondoskodik a fogyasztó, akkor Társaságunk - a működését szabályozó jogszabályi előírások alapján - már nem veheti figyelembe vízdíj elszámolásra, ezért azt kénytelenek vagyunk a számlázásból kivenni. Ezt követően a hidegvizes mellékmérős felhasználását a Társasháznak kell megfizetnie. A melegvizes mérőkön nyújtott szolgáltatás – önkormányzati rendelet alapján – terület alapú, úgynevezett melegvizes fix átalány kibocsátásával kerül számlázásra. Mivel ezen intézkedések következtében számlázott tételek a valódi felhasználás többszörösét is kitehetik, ezért kérjük, időben szíveskedjenek gondoskodni mellékmérőjük cseréjéről.
A lakásokban lévő vízmérő cseréjét elvégeztethetik vízvezetékszerelő szakemberrel (csak plombabontási jegyzőkönyv szükséges), vagy MIVÍZ Kft.-t is megbízhatja. Amennyiben más vízvezetékszerelő szakemberrel kívánják a cserét elvégeztetni, a plombálást akkor is Társaságunktól kell megrendelni. Fontos, hogy plombabontási jegyzőkönyv készüljön, amelyben rögzíteni kell a felhasználási hely címét, kódját, a felhasználó nevét, partnerkódját, a mérő gyári számát, a mérőállást és a csere dátumát. A jegyzőkönyvön szerepelnie kell még a felhasználó, a szerelő és a közös képviselő aláírásának. Az ilyen módon elkészült jegyzőkönyvet a későbbi plombálást végző MIVÍZ-es szakembernek át kell adni.
A mérőcserét Társaságunk abban az esetben tudja vállalni, ha a mérőhely hozzáférhető, a cseréhez bontás, átalakítás nem szükséges, legalább a mérő előtt található működő elzáró, valamint a vízmérőcsere biztonságosan elvégezhető. A munkavégzésre 1 év és a beépített új vízmérőre társaságunk 2 év garanciát vállal.


Mellékvízmérő csere megrendeléssel kapcsolatban kérjük, keresse bizalommal kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:
• kozmuszerviz@miviz.hu
• 46/519-307


Kollégáink és szerződéses partnerünk minden esetben fényképes igazolvány bemutatásával tudják bizonyítani, hogy a MIVÍZ Kft. megbízásából végeznek mellékvízmérő cserét.