Termálvíz szolgáltatás

A Bükk hegységben és a környezetében a víztározás szempontjából jelentős triász mészkő és néhol a mészkőrétegek fedetlen és fedett helyzetben hidraulikailag összefüggő karsztvíz tározót képeznek a Nagyfennsíktól az Alföldig. A karbonátos kőzetek felszíne a hegyvidéken + 900 m magasságtól a medenceterületen több ezer méteres mélységekig terjed.

A karsztvíz tározó két hidrogeológiai szempontból határozottan elkülöníthető részre osztható: 

  1. Hegyvidék (Kelet-Bükk)
  2. Medenceterület (Kelet-Bükk keleti és déli előtere)