A miskolci szennyvízelvezetés történeti áttekintése

A szennyvízelvezetés városunk domborzati adottságait kihasználva gravitációs rendszerű. A mély fekvésű területek szennyvízelvezetését átemelő gépházak létesítésével oldották meg. 
Ezek a területek a következők: Szirma, Martintelep, Ómassa, Zsigmondi u. drótgyári terület, Bodótető, Sajó bal parti területe, Lyukóbánya, valamint Pereces, Görömböly, Vargahegy, Repülőtéri u. Lillafüred, Tapolca, Komlóstető, Bábonyibérc és a Hejő-park mély fekvésű területei. Ezek az átemelő gépházak a legközelebbi gravitációs csatornába emelik át a mély fekvésű területek szennyvizeit.

 
Szennyvíz átemelő gépház kívülről

 

A szennyvízcsatorna hálózat főgyűjtőinek ismertetése építési sorrendet figyelembe véve

 


Új csatorna építése

 

Tojás szelvényű csatorna belülről, ipari kamerás vizsgálat

1.    Szinva bal parti főgyűjtő (I. sz. főgyűjtő)

A szennyvízelvezetés első főgyűjtő csatornája a Szinva bal parti főgyűjtő, melynek befogadója a MIVÍZ Kft. mai központi területén lévő szennyvíztisztító telep volt. A csatorna nyomvonala a József A. utca – Zsolcai kapu – Soltész N. K. u. – Bajcsy Zs. úti – Zsolcai kapu sarkáig. Ebbe a rendszerbe csatlakozott Miskolc régi belvárosi területe. Méretei: József A. úton 60/90b, a Baross G. utcától 50/70b, a Soltész Nagy K. u. – Zsolcai kapu saroktól 2 db 40/60b. békaszáj szelvény.
A Széchenyi úton 40/60b. gyűjtő épült ki és ez volt az alapja a Ny-ra terjeszkedő város szennyvizeinek elvezetésére.
A Belvárostól továbbhaladva már a 30-as években a Tizedhonvéd úton kiépült egy 30/45b. szelvényű csatorna, mely az un. Összekötő városrész területéről hozta a szennyvizet.
E szennyvíz gerincre csatlakozott a Huszár úti laktanya térségéből két fürt, mely a Hodobay telepi, illetve Huba u. térségének szennyvizeit vezette el.
Előbbi az Eperjesi úton, utóbbi a Béke téren keresztül érte el az I. sz. főgyűjtőt.

2.    Tehermentesítő (II. sz. főgyűjtő)

A város fejlődése magával hozta azt az igényt, hogy a főgyűjtő kapacitását növelni kell, ezért kiépítettek egy tehermentesítő főgyűjtőt (még mindig a Szinva bal parton), mely a Szinva utca Selyemréten, a jelenlegi Bajcsy Zs. úton keresztül először Ø 120b. szelvénnyel, majd a Bajcsy Zs. út vasút keresztezésénél egy 100/150 b. négyszögszelvénnyel, majd ettől Ny-ra a Soltész Nagy K. úton Ø 130b. szelvénnyel, betonból épült ki. E pontból D-i irányba egy 70/105b. szelvény, Ny-i irányba 80/120 b. békaszáj szelvény épült ki az Ady hídig, ahonnan Ø 120 b. szelvény épült a Horváth utcán a Kazinczy útig. Innen 70/120 b. szelvénnyel húzódik a Deák térig, ahonnan Ø 100b. szelvény épült tovább a Palóczy utca nyomvonalán a Dózsa Gy. útig.
Innen 70/105 b. szelvény épült ki a Tizeshonvéd utca – Hunyadi u. találkozásáig. 
Ny-i irányban a Szent István u. nyomvonalán 60/90 b. szelvényt fektettek le. 
Ez a Szent István utcát elhagyva a Bársony J. úton keresztül a Szinvával párhuzamosan haladt a Gálffy Ignác (régi Ságvári E.) utcáig. E végponttól a csatorna É-i irányba fordulva eléri a Győri kaput, ahonnan 40/60 b. szelvénnyel épült ki az Andrássy u. – Kiss Tábornok utca, majd Vince u. – Temető úton egészen a Táncsics térig. Itt szűkült le 30/45b. szelvényre és haladt tovább az Árpád úton a Kökény utcán.
A továbbiakban Ø 30b. körszelvénnyel épült a csatorna a Lillafüredi autóbusz végállomásig.

3.    Kohó utcai tehermentesítő főgyűjtő

A II. sz. főgyűjtő is kis keresztmetszetűnek bizonyult. Ezért a kohászattól érkező szennyvíz fogadására, a Ny felől érkező túlterhelt II. sz. főgyűjtő tehermentesítésére épült ki az Andrássy u. Győri kapui út térségében Ø 50b. szelvénnyel egy újabb főgyűjtő.
Ebbe csatlakozott a Kiss Ernő utcáról a Kohászat szennyvizeit gyűjtő 60/90 szelvényű főgyűjtő, valamint a Kohászat által kiépített rendszer a Csokoládégyáron keresztül.
Ezt az un. Barbay úti főgyűjtőnek nevezeték (mai nevén Kohó utcai tehermentesítő főgyűjtő). E rendszer része a Kabar u. 40/60 főgyűjtő, mely tisztán szennyvizeket vezetett a Kabar u. – Téglagyár u. – Kórház utcán. Szelvénye 30/45, mely az Örös – Puskin – Báthory sor nyomvonalon haladt. Ebbe csatlakozott be a Komlóstető u. Ø 30b. gyűjtője és annak mellékgyűjtői.

4.    Ördög ároki gyűjtő (Önkormányzati üzemeltetés)

A Kabar utcai rendszer mellett a Vasgyár területén egyesített rendszerként üzemelt – és részben üzemel ma is – az Ördög árok téglából épült Ø 100 szelvénye, mely befogadta a Vasgyári terület szenny-, és csapadékvizeit, így a Vasgyári Kórházét is. Mintegy 15 éve a Kórházat átkötötték a Kabar utcai főgyűjtőbe.
A Kohó u. (Barbay utcai) tehermentesítő főgyűjtő teljes hosszának kiépítésével a csatorna elérte a Stadion ÉNy-i oldalán a II. sz. főgyűjtőt és annak tehermentesítésére vizeit a Kohó u. (Barbay utcai) főgyűjtőbe terelték.
A Stadionnál és Gálffy Ignác utcánál nem vágták szét a csatornát, hanem csappantyúval terelték az új főgyűjtőbe.

5.    Perecesi főgyűjtő

A II. sz. szennyvíz főgyűjtőbe csatlakozott a Lányi Ernő utcán (30/45 szelvényű), majd a Perecesi kisvasút nyomvonala mellett kiépült Perecesi főgyűjtő.
A főgyűjtő a továbbiakban a Pereces patak Ny-i – bal – partján ingatlanokon keresztül húzódik, mely közterületre a Bollóalja utcán ér ki. Szelvénye a Kisvasúttól Ø 30b. egészen a Kőpad utcáig, innen a nagyobb esés, illetve a kisebb szennyvízhozam miatt Ø 20b.-ra szűkül.

6.    Berekaljai rendszer

A II. sz. főgyűjtőre csatlakozik a Kökény utcánál a Berekaljai rendszer Ø 30b. átmérővel és a Szinva meder alatti átvezetéssel.

7.    Alsó Szinva úti főgyűjtő

Időközben a Komlóstetői rendszer a Csokoládégyári bujtatónál rendszeresen eldugult, ezért a Kohászat és a város közösen az Alsó Szinva út nyomvonalán Ø 50b. tehermentesítő főgyűjtőt épített ki, abból a célból, hogy ez a főgyűjtő szállítja a komlóstetői szennyvizek mellett a DIGÉP szennyvizeit is a Kiss Ernő utcán át. Ez a főgyűjtő a Fém utcánál csatlakozott a Kohász utcai (Barbay úti) főgyűjtőre.

A város É-i és D-i területinek szennyvízelvezetése

A II. sz. főgyűjtő kiépülésével lehetőség nyílt a Belvárostól É-ra eső területek – Szentpéteri kapui lakótelep Katowice lakótelep – és a A D-re eső területek Tapolca, Görömböly, Hejőcsaba, majd az Avasi lakótelep szennyvízelvezetésére.

    1. É-i főgyűjtő (Szentpéteri kapui főgyűjtő)

A II. sz. főgyűjtőtől É-i irányban épült ki a Gömöri vasút mellett, annak Ny-i területén egy Ø 50 cm betoncső, mely a Szentpéteri kapui kórház területén végighaladva, továbbá a Rendőrségi és Postai területeken keresztül éri el a Repülőtéri utat, majd Ny-i irányba fordulva jut el a Szentpéteri kapui útra Ø 40 szelvénnyel.
A 26 sz. úton a Temető mellett húzódik és a Stromfeld laktanyára belépve éri el a városhatárt. E főgyűjtő a befogadója a Szentpéteri kapui és Katowice lakótelepek szennyvizeinek is.

2. D-i irányú főgyűjtő (Soltész Nagy Kálmán úti /Kun B. úti/ - Egyetem városi főgyűjtő)

A II. sz. főgyűjtőtől D-i irányban először a Soltész Nagy K. úton épült ki a Bajcsy Zs. u., Soltész N. K. út saroktól egy 50/75 b. szelvényű főgyűjtő, mely a Petneházy útig épült ki, innen 40/60 b. szelvényre szűkülve érte el a Soltész N. K. úton át a Csabai kaput. E főgyűjtő biztosította a Petneházy lakótelep építését, valamint erre lehetett kötni a Népkert és környéke gyűjtőcsatornáit.
Az Egyetem építésével párhuzamosan a főgyűjtő tovább épült a Soltész N. K. u. – Petneházy út sarkától egy 40/60 b. szelvénnyel a Miskolc-Diósgyőr vasútvonal Ny-i oldalán a Hejőcsabai Mésztelepig, ahol a Május 1. telep utcán keresztül érte el az Egyetem területét.

3. Szinva D-i főgyűjtő

A Soltész N. K. úti főgyűjtő lehetőséget biztosított a Széchenyi utcával, Győri kapuval párhuzamos Szinva D-i (jobb parti) területek szennyvízelvezetésére. Ezek a szennyvizek a Vörösmarty – Munkácsy – Arany J. – Kandia u. – Toronyalja u. – Rácz Gy. u. – Petőfi u. – Geró u. – Gyár u. – Szövő utca kiépült gyűjtőre csatlakoztak a szennyvízelvezető rendszerbe ( Munkácsy útig 40/60, a Petőfi útig 30/45 b., innen Ø 30 b. szelvénnyel épült ki).
A Belvárosi lakótelep építése során a nyomvonalat megváltoztatták, így a Vörösmarty u. – Arany J. u. tengely közötti összekötő tér a Corvin utcán épült ki.

4. Tapolcai főgyűjtő

Az Egyetem városi szennyvíz főgyűjtő kiépülése után készült el a Tapolcai szennyvízelvezető rendszer, melynek gyűjtője a Hejő patak nyomvonalát követve érkezett el az Úttörőparkig, a patak hol jobb, hol bal oldalán, jelentős szakaszán ingatlanokon belül a régi műút É-i oldalán. A Tapolcáról érkező szennyvíz az Úttörőparki szennyvizekkel együtt a Hejőparki átemelőbe illetve nagyobb szennyvíz mennyiség esetén egy kormányzó műtárgyon keresztül az un. Bónis telepi „Pöltenberg úti” átemelőbe gravitál. E gyűjtő az átemelő és az „Úttörőpark” között Ø 45 b., innen az Úttörőpark szélégi 50/75 b., onnan Ø 45b. Mind a két átemelőnek a befogadója az Egyetem városi főgyűjtő Május 1. telepi aknája.

5. Tapolca-Görömböly-Hejőcsaba-Pöltenberg út térségének szennyvízelvezetése

A Pöltenberg úti (Bónis telepi) átemelő fogadja a Csaba vezér úti Ø 30 b. szelvényű főgyűjtő szennyvizeit is.Az átemelő egy direkt DN 400 ÜPE nyomóvezeték páron juttatja el a Tapolca, Görömböly és Hejőcsaba városrészek szennyvizét a Központi Szennyvíztisztító Telepre. 

6. Avasi főgyűjtők – Kinizsi úti főgyűjtő

Az 1970-es években megkezdődött az Avasi lakótelep kiépítése, melynek Ny-i lejtőin keletkező szennyvizeket körülvezették a Ruzsin felé, majd visszafordították.
Számítani lehetett arra, hogy a Soltész Nagy K. úti főgyűjtő a megnövekedet hidraulikai terhelések miatt túlterheltté válik, ezért ennek tehermentesítésére megépült az un. Kinizsi úti főgyűjtő Ø 80 b szelvénnyel, átkötéssel a Soltész Nagy K. u. – Dugonics u. kereszteződésénél, ezáltal tehermentesítve a Soltész Nagy K. úti főgyűjtőt. A nyomvonala a Kinizsi u. – Bem utcán át elérte a Gömöri területét. Befogadója a Bajcsy Zs. úti főgyűjtő.

7. Eszterházy úti főgyűjtő

A Soltész Nagy K. úti főgyűjtő volt a befogadója az Avas D-i és Ny-i oldaláról érkező szennyvizeknek.
Az Avas III. ütem (É-i területek) szennyvizeit az Eszterházy úton fektetett főgyűjtő vezette szintén a Soltész N. K. úti főgyűjtőbe.

8. Új szennyvíztisztító telepi főgyűjtő

Az új beruházásban épülő új központi szennyvíztisztító telep és a régi József A. úti szennyvíztelep között szükséges volt kiépíteni az új főgyűjtőt, mely az új teleptől a Fonoda út Szinva patak kereszteződéséig Ø 170 ROCLA csőből készült. Itt 2 db Ø 60 acél bujtatóval keresztezte a patakot és ért el a régi telepig. Innen egy Ø 140 monolit beton szelvény épült és kötötte össze az I. és II. sz. főgyűjtőt az új Ø 170 főgyűjtővel.

9. Szinva D-i főgyűjtő

A Fonoda u. Szinva hídjától Ø 150 cm ROCLA szelvény épült ki a Szinva D-i partján a Soltész N. K. útig, sajtolással. Ez lett a befogadója a Tiszai pu. felől érkező Baross G. úti gyűjtőnek és a Kinizsi utcai Ø 80 főgyűjtőnek. A Soltész N. K. úton D-re fordulva a Vörösmarty utcáig haladt, ahol Ny-i irányban a Vörösmarty utcán a Corvin utcáig haladt innen csökkentett (Ø 136 ROCLA) átmérővel haladt az Uitz Béla úton a Petőfi u. 5. sz. ingatlanig, ahonnan a Szinva alatt a Zenepalota mögötti foghíj területre érkezett meg, mintegy 6,0 m mélységben. Erre kívánják rákötni a Szent István tértől Ny-ra eső területekről érkező főgerincet és ezzel tehermentesíteni a Szinva É-i főgyűjtőjét. A terek elkészültek, de anyagi fedezet hiányában a beruházás csúszik.
A Szinva D-i főgyűjtőbe bekötötték a Soltész N. K. úti főgyűjtőt a Bors vezér utcánál, így a Szinva D-i főgyűjtő a Soltész N. K. utcától a szennyvíztelepig üzemel.
A közelmúltban a Vörösmarty úti főgyűjtőt bekötötték a Szinva D-i főgyűjtőbe a Vörösmarty u. – Király utca kereszteződésénél.

10. É-i ipartelepi főgyűjtő

Az 50-es 60-as években épült ki az un. É-i ipartelepi főgyűjtő, amely az iparterület szennyvizeinek elvezetését 2 db szennyvízátemelővel oldja meg.
A főgyűjtő a Zsigmondi utca nyomvonalán épült ki. Az É-i ipartelepi II. un. „Drótgyári átemelő” a korábbiakban egy Ø 300 a nyomócsővel épült meg, amely azonban rövid időn belül elkorrodált, helyette egy Ø 400 ac. csövet építettek, melynek befogadója az (I. sz.) József A. úti főgyűjtő volt a József A. u. – Zsigmondi út kereszteződésében.

11. Görömböly mély fekvésű területeinek szennyvízelvezetése

Az utóbbi 20 évben kiemelt állami feladat volt a közműolló „zárása”, ezért nagy ütemben elkezdték a mélyebben fekvő területek csatornázását. Így kezdődött meg először Görömböly szennyvízhálózatának kiépülése.
Görömbölyön egy központi átemelő nyomja a szennyvizet gravitációs csatornán át a Pöltenberg úti átemelőbe. Ez az Erzsébet királyné úti átemelő.
A Pesti úti átemelő a TTL, valamint a Pesti u. egy részének szennyvizeit nyomja a AUCHAN nyomóvezetékébe. 1999. decemberében adták át a Praktiker, AUCHAN áruház üzemeltetéséhez épített átemelőt.

12. Pereces mélyebb részeinek szennyvízelvezetése

Időközben kiépült Pereces mélyebb pontjait összefogó Perecesi átemelő, mely a patakot nyomott vezetékkel keresztezi és emeli a szennyvizet az Erenyő úti főgyűjtő szakaszba.

13. Martin - Kertváros szennyvízelvezetése

Martin - Kertváros szennyvízelvezetése rendkívül fontos feladat volt, mivel igen magas a talajvíz. Ezért mihelyst a pénzügyi lehetőségek engedték megépült az I. ütem, mely a Berzsenyi úti átemelőt és ehhez tartozó DN 150 KM-PVC nyomóvezetéket tartalmazott, melynek befogadója a Ø 170 ROCLA telepi főgerinc csatorna volt.
Az átemelőhöz a Rét utca Martin Károly utcai főgyűjtő is megépült.
A 80-as évek közepén épült meg a II. ütem, melyben további két átemelő épült, melyek egymással sorba kötve dolgoznak. A Kisfaludy utcai átemelő DN 160 KPE nyomóvezetékkel dolgozik a Berzsenyi úti átemelőre. A Balaton úti átemelő Martin telep D-i végéről gyűjti a szennyvizet és emeli át a Kisfaludy úti átemelő körzetbe a szennyvizet. A rendkívül nagy infiltráció miatt csapadékos időben a három átemelő nem tudja elszállítani a vizet, és ez igen nagy problémát jelent üzemeltetési oldalról. Ezt a problémát fokozza az egymással sorba kötött átemelők rendszere. 2008. évben a Balaton u.-i szennyvíz nyomóvezeték meghosszabbításra került a Kisfaludy u.-i szennyvízátemelő előtti gravitációs szennyvíz aknáig. 2010. évben megépült a Rét u.-i DN 200 KPE nyomóvezeték a meglévő nyomóvezetékkel párhuzamosan.

14. Szirma szennyvízelvezetése

Szirma szennyvízelvezetését négy szennyvízátemelő működésével tervezték meg. A Szirma-Berekkerti átemelő a településrész végátemelője, mely a Mályi- Nyékládházáról érkező DN 300 ac. nyomóvezetékre dolgozik DN 200 ac. nyomócsővel, mely Mályi végátemelő és a szennyvíztelepi Ø 170 ROCLA főgyűjtő között húzódik. Erre köt egyik ágon a Gémeskerti átemelő, ill. ezzel sorba kötve a Hajnóczy úti átemelő. A nyomóvezetékek gravitációs rendszerre dolgoznak. Másik ágon a Somlay Artúr utcai átemelő dolgozik a Berekkerti átemelőre. Szirma szennyvízelvezetése még problematikusabb, mint Martintelepé. Szirmán is igen magas a talajvíz és nagy a csatornahálózat infiltrációja. Még nagyobb a probléma a Mályi felől érkező szennyvízzel, mely szinte egyesített rendszerű az infiltráció és illegális csapadék bekötések miatt. Csapadékos időben szinte állandóan üzemelnek a szivattyúk, és a MIVÍZ Kft. Berekkerti átemelője nem tud erre dolgozni a szükséges Q-H adatokkal (ne felejtsük el, hogy itt is megnő csapadékos időben a szennyvíz mennyiség), állandó problémákat okozva a településrészen.

15. Sajó bal parti területek

A METRÓ Áruház építése során épült ki a területrész szennyvízelvezetése egy központi átemelővel és nyomóvezetékkel – iker kialakításban a Sajó alatt – és csatlakozott a MIVÍZ Kft. területén a szennyvíztelepi főgyűjtőre.
Ez az átemelő biztosítja a fejlesztések és a Csorba telep szennyvízelvezetését is a jövőben, melyet 1999-ben terveztetett meg a város.

16. Bükkszentlászlói főgyűjtő

A város Ny-i területén a karsztvízbázis hidrogeológiai védőterületen fokozott védelemmel kiépült a Bükkszentlászlói szennyvízelvezető rendszer, mely a Mexikó völgyön keresztül csatlakozott a Komlóstetői főgyűjtőbe.
A Bükkszentlászlói belterületi csatorna DN 200 átmérőjű, míg Bükkszentlászló és Komlóstető között D 160 KPE cső, DN 200 KG PVC védőcsőben elhelyezve.

17. Ómassa szennyvízelvezetése

Az ivóvízhálózat kiépülésével párhuzamosan épült ki Ómassa szennyvízelvezetése szintén karsztterületen. A szennyvízelvezetés D 200 KPE csőből épült ki belterületen és külterületen az Ómassai átemelőig, mely a Hámori tó É-i végén van D 160 KPE csőből (védőbetonban), az átemelőtől D 110 KPE nyomóvezetékkel a Hámori tó cca. közepén lévő laktanyáig, ahonnan a csatorna gravitációs DN 200 KG PVC csővel csatlakozik a Lillafüredi főgyűjtőre.
Az ómassai szennyvízcsatornába került bekötésre a Bánkút felöl érkező szennyvíz vezeték is. 

18. Vásárhelyi utca térségének szennyvíz elvezetése

Lillafüreden, a Vásárhelyi úton épült szennyvízátemelő, mely a térség szennyvizeit emeli a Lillafüredi főgyűjtőbe.

19. Szeleta utca térségének szennyvíz elvezetése

Lillafüreden, a Szeleta utcán épült szennyvízátemelő, mely a térség szennyvizeit emeli a Lillafüredi főgyűjtőbe.

20. Mária utca térségének szennyvíz elvezetése

A Tavi forrásnál épült átemelő néhány ingatlan és a Vízmű területéről érkező szennyvizeket emeli a gravitációs csatornába.

21. Galagonyás út, Árok u. – Feszty Á. u. szennyvízelvezetése

A K-i domboldal (Árok u. térsége) a közelmúltban jelentősen beépült. A domborzati viszonyok indokolták a Galagonyás u. szennyvíz átemelő megépülését, mely az Árok u. és Feszty Á. utcai domboldal szennyvizeit gyűjti össze és nyomja be a Dózsa Gy. utcai gyűjtőre.

22. Téglagyári utca térségének szennyvíz elvezetése

Vasgyári lakótelep egy részének szennyvizét a Téglagyári utcán épült szennyvízátemelő juttatja a Kabar utcai főgyűjtőbe.