Ügyintézés és kapcsolódó nyomtatványok

Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozza magával a személyes okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya).
A telefonos ügyintézéshez kötelező a felhasználó azonosító számának a megadása.

Személyes  ügyfélszolgálat (Helye: 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5.) 

A személyes ügyfélszolgálaton az alábbi ügyek rendezésére van lehetőség: 
Általános tájékoztatás a Szolgáltató ügyeivel kapcsolatosan Általános Felhasználói Tájékoztató
Egyéb számlakészítés  
Tulajdonosváltozás bejelentésének ügyintézése, végszámla készítése

Felhasználó személyében bekövetkező változás

Maradványérték %-os megbontásának bejelentése Megállapodás közüzemi szolgáltatás ellenértékének megbontásáról
Ügyfelek adataiban beállt változások bejelentése

Bejelentőlap adatváltozáshoz
(magánszemélyek esetén)

Bejelentőlap adatváltozáshoz
(jogi személy esetén)

Folyószámla, hátralékok egyeztetése  
Házi vízvezetékrendszer meghibásodása miatti kérelmek átvétele, ügyintézés indítása  
Mérőállások bejelentésének fogadása  
Pénztári befizetések  
Rendkívüli ellenőrző vízmérő leolvasás egyeztetése  
Részletfizetési igények ügyintézése  
Számlareklamációk kezelése  
Szolgáltatás, számlázás szüneteltetésének felvétele, ügyintézése

Bejelentés számlázás szüneteltetéséről
(bekötési mérő(k) esetén)

Bejelentés számlázás szüneteltetéséről
(mellékmérő(k) esetén)

Szolgáltatási szerződések megkötése  
Szolgáltatói szerződések írásbeli megkötése  
Vízmérő meghibásodások bejelentésének fogadása  
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézések Nyilatkozat 
Mérőcserével kapcsolatos ügyintézés  
Védendő felhasználók nyilvántartásba vétele

Kérelem Fogyatékkal élő személyként 

Kérelem Szociálisan rászorult személyként

Locsolási kedvezmény

Lakossági tájékoztató

Igénylőlap locsolási kedvezményhez A 1. Lap

Igénylőlap locsolási kedvezményhez B 1. Lap

Közműnyilvántartási ügyfélszolgálat (Helye: Miskolc, József A. u. 78.)

A Közműnyilvántartási ügyfélszolgálaton az alábbi ügyek rendezésére van lehetőség: 
Lakossági és nem lakossági ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna bekötések létesítésének megindítása, bekötési kérelem ügyintézése, tervezés- és kivitelezés megrendelése

Tájékoztató a víziközmű-hálózatba történő bekötés létesítéséről

Igénybejelentő a víziközmű-hálózatba történő bekötés feltételeinek vizsgálatához 

Bekötési tevékenységgel összefüggő egyéb ügyek intézés

Tájékoztató a víziközmű-hálózatba történő bekötés létesítéséről

Mellékmérő és locsolási mellékmérő tervezés megrendelés  
Mellékmérő nyilvántartásba vételének megindítása  
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ügyintézése  
Műszaki adatszolgáltatások Tájékoztató egyedi adatigénylésről és adatszolgáltatásról 
Szolgáltatói hozzájárulások kiadása  
Tervegyezetések, használatbavételi, építési engedélyezési eljárásokhoz való hozzájárulások készítése (kizárólag e-közmű felületen keresztül)  
Műszaki szakfelügyelet megrendelése személyesen vagy e-mailen a szakfelugyelet@miviz.hu címen  
Szennyvíz- és csapadékvízre vonatkozó befogadói nyilatkozatok ügyintézése