Ügyfélszolgálat

Társaságunk a felhasználókkal történt kapcsolattartás elősegítése érdekében ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati csoport a MIVÍZ Kft. az ügyfélszolgálati csoportvezető irányítása alá tartozóan látja el feladatát a MISKOLC HOLDING ZRT, 3530 Miskolc, Szemere u. 5. szám alatt található közös ügyfélszolgálati helyiségében.

Levélcím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5.

Lakossági ügyfélszolgálat

Cím: 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5.
Telefon: 06-46/519-366
  06-46/519-388
E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu

Ügyfélfogadás ideje

hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 15.30 óráig
szerda: 8.00 - 20.00 óráig
péntek: 8.00 - 12.00 óráig

Ügyfélszolgálat vezető

Hudák Marianna

Elérhetősége:
Tel: 06-46/519-366
  06-46/519-388
E-mail: ugyfelszolgalat@miviz.hu


Szolgáltatási ügyfélszolgálat

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Telefon: 06-46/519-357
  06-46/519-359
  06-46/519-318
Fax: 06-46/519-306

 

MIVÍZ Kft. Ügyfélszolgálata által intézhető ügyek

Szolgáltatási Ügyfélszolgálat

Helye: 3527 Miskolc, József Attila u 78.
Postai címe: 3527 Miskolc, József A. u. 78.
Telefon: 46/519-360
  46/519-319
  46/519-366
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 8:00 – 11:00
Pénztári nyitva tartás Minden munkanap 8:00-11:00


A fent megadott elérhetőségeken a következő ügyek intézhetők:

 • lakossági és nem lakossági ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékcsatorna bekötések létesítésének megindítása, bekötési kérelem ügyintézése, tervezés- és kivitelezés megrendelése,
 • bekötési tevékenységgel összefüggő egyéb ügyek intézése,
 • mellékmérő és locsolási mellékmérő tervezés megrendelés,
 • mellékmérő nyilvántartásba vételének megindítása,
 • víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ügyintézése,
 • műszaki adatszolgáltatások, tervegyezetések, szolgáltatói hozzájárulások kiadása,
 • használatbavételi, építési engedélyezési eljárásokhoz való hozzájárulások készítése,
 • műszaki szakfelügyelet megrendelése személyesen vagy e-mailen a szakfelugyelet@miviz.hu címen
 • szennyvíz- és csapadékvízre vonatkozó befogadói nyilatkozatok ügyintézése

Központi Ügyfélszolgálat

Helye: 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5.

A személyes ügyfélszolgálaton az alábbi ügyek rendezése történik:

 • általános tájékoztatás a Szolgáltató ügyeivel kapcsolatosan,
 • cím és a névváltozás bejelentésének helyszíni kezelése,
 • egyéb számlakészítés,
 • Ügyfelek adataiban beállt változások bejelentése,
 • folyószámla, hátralékok egyeztetése,
 • házi vízvezetékrendszer meghibásodása miatti kérelmek átvétele, ügyintézés indítása,
 • mérőállások bejelentésének fogadása,
 • pénztári befizetések,
 • rendkívüli ellenőrző vízmérő leolvasás egyeztetése,
 • részletfizetési igények ügyintézése,
 • számlareklamációk kezelése,
 • szolgáltatás szüneteltetésének felvétele, ügyintézése,
 • szolgáltatási szerződések megkötése,
 • szolgáltatói szerződések írásbeli megkötése,
 • tulajdonosváltozás bejelentésének ügyintézése, végszámla készítése,
 • vízmérő meghibásodások bejelentésének fogadása,
 • nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézések,
 • mérőcserével kapcsolatos ügyintézés
 • védendő felhasználók nyilvántartásba vétele.