Történeti áttekintés

Miskolc város szennyvizeinek elvezetése és tisztítása 1913-ban kezdődött. Az akkori 4843 db épület közül 360 db kapcsolódott be a 34.400 fm hosszú szennyvízelvezető csatornahálózatba. A szennyvíztisztító telep - mely biológiai fokozattal is rendelkezett - kapacitása 8000 m3/d volt és a tisztítás során a kinyert iszapot komposztálták. A telep, helyileg a vízmű vállalat központi telephelyén működött, melyet a II. világháborúban lebombáztak. A felszabadulást követen a műtárgyak újjáépítése nem történt meg, így a közművesítés növekedésével az egyre nagyobb volumen szennyvizeket tisztítatlanul vezették a befogadó folyóba.

Miskolci szennyvíztisztító telep

A mai helyzet kialakulása

1972-ben állami finanszírozással kezdetét vette egy korszerű, és új telephelyen megvalósuló szennyvíztisztítótelep építési program, a Fonoda út és Szirma közötti külterületen.
•    Első lépésben megépült egy 170 cm átmérőjű főgyűjtő csatorna, a tisztítótelep területének kialakítása, a mechanikai előkezelés műtárgyai (rácsgépház, homokfogó, átemelőgépház, osztótorony, üzemviteli épület).
•    Második és harmadik ütemben, pedig az előülepítők, iszapsűrítők, centrifugagépház és fertőtlenítő műtárgyak.
•    Az 1986-ban záródó beruházási ciklussal, mely több mint 500 MFt-ba került, biztosítottá vált a 140 em³/d mennyiségű szennyvíz mechanikai tisztítása és iszapkezelése.
A tisztítási hatásfok azonban ezekkel a műtárgyakkal sem lehetett több 30 %-nál.


A térség fejlődését követően - a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével - ezen telep feladatává vált Miskolc város szennyvizein kívül;

  • Alsózsolca
  • Felsőzsolca
  • Mályi
  • Bükkszentkereszt
  • Nyékládháza
  • Szirmabesenyő
  • Arnót
  • Kistokaj
  • Bánkút szennyvizeinek tisztítása is.

A mechanikailag tisztított szennyvíz azonban még az 1:15-ös hígítási arány mellett is nagy terhelést jelentett a Sajó folyó számára és a szennyvízbírságos rendelet vonatkozó előírásainak sem felelt meg a mechanikai fokozatban megtisztított szennyvíz.
Egyértelmű volt, hogy a tisztítótelep továbbépítése szükségszerű, a befogadó és környezetének védelme érdekében. A döntést követően szintén állami pénzeszközök felhasználásával 580 MFt -os költséggel 1989 és 1994 között valósult meg a szennyvíztisztítás második fokozata, a 70 em³/d kapacitású biológiai tisztítási fokozat. E tisztítási fokozattal most már a szerves anyag lebontása is biztosítható és az össz tisztítási hatásfok 90 %-ra emelkedett.
Időközben az Európai Unió jogszabályi előírásainak megfelelően szigorodtak a telepről kibocsájtott tisztított szennyvízre vonatkozó szennyezőanyag-kibocsájtási határértékek. 2014-ig a szennyvíztisztító telep csak mechanika tisztítási fokozattal, illetve szerves anyag lebontására alkalmas biológiai tisztítási fokozattal üzemelt.
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség meghatározta, hogy - a 220/2004 (VII. 21.) Kormány Rendelet alapján megengedett türelmi időt követően - a szennyvíztisztító telepről elvezetett szennyvíz minőségének milyen kibocsájtási határértékeknek kell megfelelnie. Figyelembe véve a telep múlt évekbeli kibocsájtási adatait, a III. tisztítási fokozat kiépítése nélkül az összes nitrogén és összes foszfor szennyező paraméterekre vonatkozó kibocsájtási határértékek betartása nem volt biztosítható, ami szükségessé tette a telep további fejlesztését (28/2004 Kormány Rendelet).
Ennek érdekében a MIVÍZ Kft. közreműködésével Miskolc város KEOP pályázati konstrukcióban pályázott a beruházás megvalósításához szükséges anyagi forrás előteremtésére. A nyertes pályázatnak köszönhetően a „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” című KEOP1.2.0 B/10 pályázatban közel 2,2 milliárd forint jutott a szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A kivitelezés, amely a III. tisztítási fokozat (tápanyageltávolítás) kiépítésével lehetővé teszi a jogszabály által előírt szennyezőanyag kibocsájtási határértékek betartását, 2015. májusában - a sikeres próbaüzemet követően - átadásra került. Az új beruházásnak köszönhetően a III. tisztítási fokozattal a telep tisztítási hatásfoka összes nitrogén tekintetében 85 % fölé, összes foszfor tekintetében 90% fölé emelkedett. 
Miskolc, mint a Green City mozgalom első magyarországi mintavárosa, városfejlesztési stratégiájában a környezettudatos beruházásoknak prioritást biztosítva fejlesztette a szennyvíztisztító telep korábbi iszapvonalát. Így valósulhatott meg a szennyvíztisztító telep területén, a telep működéséhez szervesen kapcsolódó biogáz üzem KEOP pályázati forrásból, több mint 2,1 milliárd forint összegben. A beruházás 2014-ben került átadásra, lehetővé téve a szennyvíztisztító telepen keletkező iszapok fogadását és a beszállított külső hulladékok környezetbarát megsemmisítését. Az iszapvonal átalakítása során megvalósult az iszapkezelés fejlesztése anaerob fermentorokban történő rothasztással, gázmotoros biogázhasznosítással. Az anaerob rothasztó berendezés előnye, hogy stabil, tovább nem rothadó, bűzmentes iszapot eredményez, a féregpeték zömének elpusztulása mellett. A biogáz gázmotoros hasznosítása fedezi a szennyvíztisztító telep villamos- és hőenergia szükségletének jelentős részét.

A képeken 2015.-ben a III. tisztítási fokozat kiépülését láthatjuk

A képeken 2015.-ben a III. tisztítási fokozat kiépülését láthatjuk


A képeken 2015.-ben a III. tisztítási fokozat kiépülését láthatjuk