Közérdekű adatok

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Általános közzétételi kötelezettségek
(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Különös közzétételi kötelezettségek
(A cég szakmai tevékenységével összefüggő, azzal kapcsololatos közérdekű adatok – a hatályos jogszabályokban előírtak szerint)

Közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem reldelkező szervezet kérelmet nyújthat be a Miskolci Vízmű Kft-hez. A kérelem benyújtása szóban, írásban, illetve elektronikus úton történhet, az alábbi linke letölthető tájékoztatóban leírtak szerint:

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Kérelem közérdekű adat megismerésére

Egyedi adatigénylés ügyében további tájékoztatást és segítséget kérhet Adatfelelős munkatársunktól, Dr. Hrabár Andreától.

Adatvédelmi tisztviselő: L Tender-Consulting Kft.

Adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor