Minőség és környezet

Minőség- és környezet politika

Minőség- és környezet politika

A MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiatudatossággal kapcsolatos elvárásai

Minőség- és környezet irányítási rendszer

A MIVÍZ Kft. 2002. év óta alkalmazza az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok követelményeinek megfelelően kialakított és tanúsított Integrált Irányítási Rendszerét annak érdekében, hogy

  • vevőink igényeit ismerjük, az igények változását folyamatosan nyomon kövessük, 
  • vevőink elégedettségét növeljük,
  • a szolgáltatásunk minőségét folyamatosan fejlesszük, ennek érdekében fejlesztési célokat tűzünk ki,
  • folyamataink, tevékenységeink szabályozottak legyenek,
  • a MIVÍZ Kft-re vonatkozó jogszabályi követelményeket azonosítsuk, a jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon kövessük és a követelményeket betartsuk,
  • a szolgáltatásunkkal kapcsolatban felmerülő kockázatokat, veszélyeket azonosítsuk és kezeljük,
  • a tevékenységünk végzése során keletkező hulladékokat azonosítsuk, az azok gyűjtésére- és kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítsük,
  • biztosítsa az ivóvíz szolgáltatás folyamatos, megfelelő minőségét, amelyhez  elengedhetetlen a vízbázis védelmi tevékenységünk,
  • a működésünk során esetlegesen előforduló veszélyhelyzeteket azonosítsuk és megfelelően kezeljük,
  • Munkavállalóink minőség- és környezet szemléletét folyamatosan fejlesszük, tudásukat gyarapítsuk.

Hulladékok kezelése

A MIVÍZ Kft. a tevékenysége során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően, környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten gyűjti, melyeket a szükséges engedélyekkel rendelkező kezelőnek ad át. Hulladékaink esetében igyekszünk azokat hasznosításra átadni. Törekszünk a keletkező hulladékok mennyiségét folyamatosan csökkenteni, minimalizálni.

Levegőtisztaság védelem

A MIVÍZ Kft azonosította pontforrásait, az emisszió méréseket folyamatosan végzi, a mért eredmények a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Vízbázisvédelem

Link

Veszélyhelyzetek kezelése

A MIVÍZ Kft. felmérte, hogy szolgáltatásának végzése során milyen veszélyhelyzetek fordulhatnak elő. Azok kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezett veszélyhelyzetek kezelésére megtette, rögzítette a szükséges intézkedéseket a Veszélyhelyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában, a Vízbiztonsági terveiben, az Üzembiztonsági tervében, a Csatornamű szabályzatában, a víztermelő telepekre vonatkozó üzemeltetési utasításokban és a Mentési tervében.

Ivóvíz minőségi adatok

Adatok

Szennyvízminőségi adatok

Adatok