Társaság irányítása

A MIVÍZ Kft. egyszemélyes gazdasági társaságként működik, a tulajdonosi jogokat 100%-ban a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A cég operatív irányítását – a tulajdonos felhatalmazása alapján – az önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető végzi.

A cég működésének ellenőrzését – az alapító okiratban szabályozott kérdésekben – a felügyelőbizottság látja el.

A társaság legfőbb szerve a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága.

Menedzsment szervezet

Nyíri László

Ügyvezető

Vojtilla László Zoltán

Általános igazgató

Ádámcsó Norbert

Operatív igazgató

 

Viszokai János

Műszaki igazgató

 

A MIVÍZ Kft. Felügyelőbizottságának tagjai

  • Dömötör Zoltán Sándor - FB elnök
  • Mató Barnabás Bálint - FB tag
  • Rohonka Sándor - FB tag
  • Szebeni Péter Zalán - FB tag
  • Vass Tamás József - FB tag

A MIVÍZ Kft. könyvvizsgálója

  • Kovács András - egyéni vállalkozó