A telep szennyvíztisztítási technológiája

Feladatunk Miskolc város, valamint a vízgyűjtő terület szempontjából, ahhoz csatolt agglomeráció szennyvizeinek fogadása, átemelése, mechanikai, biológiai tisztítása és tápanyag eltávolítása, továbbá a keletkező szennyvíziszapok anaerob rothasztása és gépi víztelenítése. 

Folyékony hulladék fogadás és kezelés

Nem csak a saját vízgyűjtő területéről származó szennyvizek ártalmatlanítását végzi. A csatornahálózati rákötéssel nem rendelkező lakossági és intézményi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását és ártalmatlanítását is végzi a szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telepen kiépült nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó állomás lehetővé teszi a tengelyen beszállított folyékonyhulladék pontos mennyiségi és minőségi paramétereinek ellenőrzését. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek fogadási pontja a szennyvíztisztító telepen kialakított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó állomás 2 db hidránsa.

A telep vízgyűjtő területe

Miskolc város és annak csatolt agglomerációs vízgyűjtő területei. Az elválasztott rendszerű csatornahálózat főgyűjtője gravitációs úton vezeti be a szennyvizet a telepre.

A szennyvíztisztító telep technológiája

A miskolci szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája mechanikai tisztítási és biológiai tisztítási technológiák összekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot követően létesített biológiai fokozat egy eleveniszapos szennyvíztisztító, kaszkádszerűen sorba kapcsolt reaktorokkal, az A/O technológia elvének megfelelő elrendezésben.
A szennyvíztisztítás során keletkező nyers- és fölösiszapok kezelését a szennyvíztisztító telep biogáz üzeme végzi. Az iszapkezelés során keletkező kirothasztott, kigázosított iszap víztelenítése a telep centrifuga gépházában történik.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 70.000 m³/d
Átlagos napi huidraulikai terhelés: 33-35.000 m³/d
A szennyvíztisztító telep szervesanyag eltávolító kapacitása: 350.000 LEÉ.
A MIVÍZ Kft. ellátási körzetéből a szennyvíz Ø170 cm átmérőjű, vasbeton főgyűjtő csatornán érkezik a szennyvíztisztító telepre.

A szennyvíz tisztítását a következő szennyvízkezelő létesítmények végzik:
 • kőfogó,
 • rács (durva és finom),
 • homokfogó
 • átemelő szivattyú gépház,
 • I. számú osztóműtárgy,
 • előülepítők,
 • II. számú osztóműtárgy,
 • anaerob, anoxikus medencék,
 • III. számú osztóműtárgy,
 • levegőztető medence és fúvógépház,
 • nitrát recirkulációs műtárgy,
 • IV. számú osztóműtárgy,
 • utóülepítő medencék,
 • új vegyszer gépház a régi fúvógépházban
 • recirkulációs és fölösiszap átemelő gépház,
 • fertőtlenítő medence,
 • befogadóba vezetés létesítményei.
 • Kigázosított iszapfeladó szivattyúk (különálló gépházban)
 • Centrifuga gépház,
 • Polielektrolit adagoló berendezés,
 • Iszapkihordó csiga
Mechanikai tisztítás

A gravitációs főgyűjtőn érkező szennyvizeket a mechanikai tisztítási fokozat ikerműtárgy sora fogadja, amely kőfogókból, kézi tisztítású durva rácsokból, gépi tisztítású finomrácsokból, valamint hosszanti átfolyású homokfogókból és 2 db előülepítő medencéből áll.
A vízgyűjtőterület visszaduzzasztásának elkerülése érdekében a mechanikai tisztítóegység folyamatos felügyeletet igényel.

Rácsgépház: a városi csatornahálózaton - telepre beérkező szennyvizek fogadása (durvarács, finomrács)Rácsgépház: a városi csatornahálózaton - telepre beérkező szennyvizek fogadása (durvarács, finomrács)

Rácsgépház: Rácsszemét prés, homokmosó, homokfogó - rácsszemét és homok elszállítása konténerekbenRácsgépház: Rácsszemét prés, homokmosó, homokfogó - rácsszemét és homok elszállítása konténerekben

Előülepítők: a lebegőanyagok, uszadékok eltávolításaElőülepítők: a lebegőanyagok, uszadékok eltávolítása

Biológiai tisztítás

A szennyvizek a mechanikai tisztítást követően az un. recirkulációs iszappal keveredve a kevert medencékre kerülnek. Három sor áll rendelkezésre, mindegyik egyenként három sorba kapcsolt medencéből áll. Minden medence keverését egy-egy lassú járású, merülőmotoros keverő biztosítja. A nitrátban dús eleveniszapot szállító három db belső recirkulációs vezeték egy-egy sort szolgál ki. A vízelvételi vályút követően az eleveniszap újra szétosztásra kerül az ún. levegőztető medencében, amely három levegőztetett sorra van osztva. A levegőztető sorok egy-egy kisebb méretű fakultatív és egy-egy nagyobb méretű obligát aerob medencéből állnak. A fakultatív medence lényege, hogy abba levegőztető rendszer és merülőmotoros keverő egyaránt került, így a tisztítás aktuális igényeinek megfelelően használható anoxikus, vagy aerob reaktorként is. Az obligát aerob medence csak levegőztető rendszert tartalmaz. Mindhárom sor külön turbófúvóról üzemel. 
A biológiai tisztítás következő műtárgysora a fázisszétválasztó gravitációs utóülepítők. A négy darab Dorr típusú vasbeton utóülepítőkről elfolyó tisztított szennyvíz a nyitott csatornába csatlakozik. A nyitott csatornán keresztül a tisztított szennyvíz, előírt fertőtlenítési időszak alatt a klórozást követően a kontakt-labirint kiépítésű műtárgyon át jut a befogadóba, előírt fertőtlenítési időszakon kívül a kontakt műtárgyat megkerülve. A tisztított szennyvíz fertőtlenítéssel, vagy anélkül, parti bevezetéssel kerül a Sajóba.

Eleveniszapos medencék: szervesanyagok, foszfor- és nitrogén eltávolítása

Eleveniszapos medencék: szervesanyagok, foszfor- és nitrogén eltávolítása

Recirkulációs gépház-utóülepítők

Recirkulációs gépház-utóülepítők: szennyvíz-eleveniszap elegy gravitációs fázisszétválasztása

Elfolyó tisztított szennyvíz

Recirkulációs gépház-utóülepítők: Elfolyó tisztított szennyvíz - parti bevezetéssel Sajó befogadóba

Iszapvonal - Iszapkezelés

A telepen kétféle, a szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező iszap további kezelése folyik. Az egyik a mechanikai fokozatban megfogott un. primer iszap, a másik a már említett fölösiszap, amely a levegőztető medencék-utóülepítők egységéből származik. 
A szennyvíztisztítási technológia során keletkező nyers- és fölösiszapok a biogáz üzemnek kerülnek átadásra további kezelésre. A biogáz üzemben fermentált és kigázosított iszap visszakerül víztelenítésre a centrifuga gépházába. Víztelenítés során az elérni kívánt szárazanyag tartalom 20-25%-os. Az iszap a centrifugákról az iszapkihordó csigán keresztül közvetlenül a kiszállító gépjárműre kerül.

A biogáz üzemben fermentált és kigázosított iszap víztelenítése centrifugával

A biogáz üzemben fermentált és kigázosított iszap víztelenítése centrifugával

Szennyvíztisztítási technológia folyamatábra