KEHOP-2.1.7-19-2019-00001 - Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén

Pályázati alapadatok

 • Kedvezményezett neve: MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Projekt azonosítószám: KEHOP-2.1.7-19-2019-00001
 • A szerződött támogatás összege: 56.106.183 Ft
 • A pályázat támogatási intenzitása: 100%.
 • A projekt megvalósításának a kezdete: 2022.01.02.
 • A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31.

A projekt indokoltsága

A „Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén” c. pályázat keretében a MIVÍZ Kft. célul tűzte ki a lakosság szemléletformálását célzó tevékenységeknek a megvalósítását úgymint; az ivóvízzel való takarékosságot, a tudatosabb szennyvíz kibocsátást, illetve a csapvíz felhasználás elsődlegességének erősítését. A hatékonyság növelése és a környezettudatosság széleskörű elterjedése érdekében szükséges, ezen belül a következő fő üzeneteknek az egyértelműsítése:

 • a települési vízszolgáltatás kapcsán a közmű hálózat működtetése és a vezetékes ivóvíz fogyasztása az egyetlen fenntartható alternatíva,
 • a szennyvíztisztítás nélkülözhetetlen a vizeink jó állapotának megőrzése, fenntarthatósága, a vízbázisok, illetve környezetünk védelme szempontjából; a víztakarékosság, a felelős vízhasználat tudatosítása, ösztönzése fontos a lakosság körében.

A projekt célcsoportja: Miskolc és Felsőzsolca városok teljes lakossága.

A projektben a következő tervezett tevékenységeket kívánja megvalósítani

 • projekt nyitórendezvény a Víz Világnapján
 • 6 db új ivókút létesítése
 • víz-villamos indítása
 • interaktív előadás sorozat óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban, kvíz kitöltésével egybekötve
 • vízhírmondó postai úton való kiküldése, nyereményjátékkal összekötve
 • Miskolc Város napján pavilonos kitelepülés, nyereményjátékkal összekötve
 • MIVÍZ applikáció továbbfejlesztése szemléletfejlesztés szempontjából
 • előadások önkormányzati dolgozóknak, intézményvezetőknek
 • plakátkampány Miskolc város ismert embereivel
 • forráslátogatások minden korosztály számára
 • MIVÍZ honlap aloldal pályázatnak megfelelő tartalommal történő fejlesztése
 • rajzpályázat
 • fotópályázat
 • projekt zárórendezvénye
 • Kiadványok készítése és terjesztése: Az ivóvíz termeléssel, vízbázisvédelemmel, a szolgáltatással, a csatornarendszerrel, szennyvíztisztítással kapcsolatos ismertető, illetve a takarékos vízhasználattal kapcsolatos alternatívák ismertetése

Az előirányzat a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetésből valósul meg.